Mullatöödest Kuusalu sissesõidul

1160

Firma Kuusalu Veod masinad on alates eelmisest nädalast korrastanud vallavalitsuse tellimusel Kuusalu alevikus Emarti kaupluse ja tehase vahel asuvat Kuusalu tee 44 krunti, mis kuulub vallale. „Heakorrastame sissesõidu Kuusalu alevikku. Varem oli selles paigas purgimiskoht ja ülepumpla, mis likvideeriti ÜVK-tööde käigus. Nüüd võeti maha paju- ja toomingavõsa, tasandati maad. Külvatakse muru ning suvel hakkame seda niitma,“ ütles valla majandusspetsialist Madis Praks. Korrastatud ala suurus on 3000 m2, tööde maksumus on 2000 eurot.