Aruküla ÜVKga liitujad võivad hakata toetust taotlema

805

Arukülas alanud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda soovijad saavad hakata taotlema KIKist toetust kinnistusisesteks ehitustöödeks.

Möödunud nädalal algas Arukülas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus, millega luuakse ühisveevärgiga liitumisvõimalus 122 ja kanalisatsiooniga liitumise võimalus 412 kinnistule. Ehitustööd toimuvad neljas etapis, kõik peavad valmima käesoleva aasta jooksul.

OÜ Raven juhataja Sergei Kivi sõnas, et uue veevärgiga liituma saavad majapidamised hakata siis, kui teatud osa süsteemist on töövalmis.

„See, kui kinnistu piiril on liitumispunkt olemas, ei tähenda veel, et kohe saabki oma majapidamise veesüsteemi liita. Kuid see ei tähenda ka, et peaks ootama kogu projekti lõppemist. Projekti realiseeritakse lõikude kaupa. Kui mõni süsteemiharu on valmis ehitatud, tekib ka sellesse jäävatel kinnistutel võimalus liituda,“ selgitas ta.

Neile, kelle kinnistul ÜVKga liitumisvõimalus tekib, teatab Raven sellest kirjalikult. Seetõttu palub Sergei Kivi Arukülas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovijal saata valla vee-ettevõttele oma kontaktandmed. Ühisveevärgiga liitumine on tasuta, kuid kinnistupiirist majja peab omanik torustiku rajama oma kulul. Selleks on võimalik taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise meetmest. Rahataotlus tuleb KIKile esitada enne torude ehitamise algust ning ehitama võib hakata siis, kui KIK on otsuse teinud. Taotlusele tuleb lisada vee-ettevõttelt saadud liitumistingimused. Kuna taotluste menetlemine võib aega võtta mitu kuud, soovitab Raveni juht neil, kes soovivad toetust saada, hakata seda juba praegu taotlema. Ka Ravenile peaksid nad tegema avalduse, et soovivad ÜVKga liituda, siis saavad ettevõttelt tehnilised tingimused. KIK maksab toetuse tagantjärele, kui kinnistu- ja majasisesed torutööd tehtud. Enne kaevikute kinniajamist peaksid kinnistuomanikud võtma ühendust Raveniga.

„Me ei taha kontrollida, kas torud on korrektselt paigaldatud, vaid näha, kuidas on ühendused tehtud ning et vee liitumis- ja mõõtepunkti vahel ei oleks lekkeid,“ sõnas Sergei Kivi.