Kuusalu volikogu kinnitas sotsiaaltranspordi kasutamise korra

1249

Esmalt korraldatakse hange sotsiaaltranspordi teenuse osutaja leidmiseks.

Kuusalu vallas on seni osutanud sotsiaaltransporditeenust kolm koduhooldustöötajat oma põhitöö kõrvalt. Tallinna on abivajajaid sõidutanud neist üks, Kuusalu piirkonna koduhooldaja Ulvi Rääk. Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirja järgi tuli sõidutataval tasuda 0,24 eurot kilomeetri eest, kui koduhooldaja sõitis bensiinimootoriga autoga, ja 0,12 eurot kilomeetri eest, kui ta sõidutas elektriautoga.
Ratastooli kasutavatele või lamavas asendis transporti vajavatele abivajajatele ei ole vald transporditeenust saanud pakkuda, sest pole vastavat sõidukit.
Valla hoolekandespetsialist Pilleriin Kure sõnul on viimasel ajal vallaametnike pool pöördutud sooviga hakata vallas pakkuma sotsiaaltransporditeenust , ka ratastoolitranspordi võimalust. Et sellist teenust saaks tellida, tuli kõigepealt kehtestada vastav kord.
Milliseks teenuse hind kujuneb, selgub hankesse esitatud pakkumuste põhjal, hinnad kehtestab vallavalitsus.
Pilleriin Kurg lisas, et vastavalt sotsiaaltoetuste andmise korrale saab vald toetada abivajajaid sotsiaaltransporditeenuse eest tasumisel kuni 64 euroga aastas. Riik on eraldanud vallale sihtotstarbeliselt 7200 eurot sotsiaalteenuste arendamiseks.
Tema andmetel on Kuusalu vallas 2015. aasta lõpu seisuga 538 inimest, kellele on määratud puue ning nad võivad vajada sotsiaal­transporditeenust oma vaimse või füüsilise terviseseisundi tõttu. Ka on vallas piirkondi, kus liinibussid ei sõida, inimestel on raske pääseda arsti juurde.
Kui hankega on leitud sotsiaal­transporditeenuse osutaja ja kinnitatud hinnad, saab seda vallavalitsuselt tellida arsti juurde, kooli, tööle või mõnda muusse avaliku teenuse osutamisega seotud asutusse sõitmiseks.
Teenust saavad valla elanike registrisse kantud isikud, kel oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot.

Eelmine artikkelAnija vallas sai hajaasustuse programmist toetust 17 projekti
Järgmine artikkelAnija valla kaunim maakodu on endises metskonnakontoris