Loksa Elu levipiirkonnast

1056

Loksa linnavolikogu päevakorras oli Loksa Elu levipiirkonna laiendamine. Istungi alguses võttis linnapea Värner Lootsmann  eelnõu tagasi ja teemat ei arutatud. Otsuse eelnõus „Loksa kandi ajalehe Loksa Elu levipiirkonnast“ olid kaks lauset: „Pidada vajalikuks Loksa Elu kannet naaberomavalitsuste Kuusalu valla ja Loksa linna tõmbepiirkonda jäävate Vihula ja Kadrina valla asulate territooriumile. Loksa Elu konkreetse numbri tiraaži ja levitamise vajaduse otsustamine delegeerida Loksa linnavalitsusele.“ Selgituses oli kirjas, et otsus tehakse seoses vajadusega teavitada Loksa tõmbepiirkonna elanikke käesoleva riigi-haldusreformi käigus Loksa linnas ja naaberomavalitsustes toimuvaga. Otsus oleks pidanud rakenduma tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2013. Infolehte Loksa Elu annab välja Loksa linnavalitsus. Viimastel aastatel on lehe päismikus nimetatud seda Loksa kandi ajaleheks.