Kuusalu vallavanem vastas kahele arupärimisele

1384

Arupärimised esitas volikogu liige SULEV VALDMAA.

Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa esitas septembrikuu istungil vallavanem Urmas Kirtsile kaks arupärimist, millele palus vastata kirjalikult ja ka  suuliselt oktoobrikuu istungil.
Esimene arupärimine puudutas Kuusalu valla sporditegevuse rahastamise korda ja seda, et valla lisaeelarvega eraldati karate treeningrühmadele sihtotstarbeliselt 5000 eurot, mis jagunes kahe klubi vahel: MTÜ Kuusalu Karate Kool sai 3000 ja karateklubi Wadokan 2000 eurot. Samas oli kultuuri- ja spordikomisjon menetlenud mõlema treeningklubi rahataotlusi ning otsustanud mitte toetada, kuna need ei olnud esitatud nõuetekohaseks ajaks, 15. septembriks 2013.
Sulev Valdmaa küsis, miks ei järgita sporditegevuse rahastamiseks kehtestatud korda. Küsimusi oli kokku 6, lõpuks soovis arupärija ka vastust, miks vallavalitsus ei arvesta komisjoni seisukohtadega ja teeb vastupidiseid otsuseid.
Vallavanem vastas, et ehkki komisjonid on kaasatud rahastusotsuste tegemisse, ei tähenda, et neil oleks ainupädevus otsuste tegemisel. Vallavalitsus koostas lisaeelarve eelnõu, eelarve kehtestas volikogu. Karate kool taotles vallavalitsusele esitatud projektis 8000 ja Wadokan 7000 eurot.
„Vallavalitsus arvestab komisjonide aga ka volikogu liikmete, ametnike, vallakodanike ja teiste pädevate isikute või organisatsioonide nõuannetega. Vallavalitsusele antavad nõuanded on soovituslikud, ei vabasta vallavalitsust seadusega pandud kohustustest ega vastutusest,“ kirjutas vallavanem.
Pärast vastuse ettelugemist tekkis diskussioon sporditegevuse rahastamiskorra üle. Andres Kaarmann märkis, et aastaid on püütud senist rahastamiskorda muuta ning abivallavanem Aare Ets on nüüd kokku kutsunud Ida-Harju omavalitsuste ümarlaua, et arutada seda teemat.
Vallavanem lausus, et vallas on 8 spordiklubi, neid on rahastatud vastavalt esitatud taotlustele ja vallaeelarve võimalustele. Vald võiks määrata prioriteedid.
Teine arupärimine oli Kolgaküla Pumbamaja kinnistu otsustuskorras võõrandamisest valla endisele munitsipaalvaraspetsialistile Rein Kiisile.
Volikogu võttis võõrandamisotsuse vastu juunis 2011, Rein Kiisi kohustati Pumbamaja kinnistut septembris 2011 üle andma loodavale MTÜle. Arupärija Sulev Valdmaa küsis, millal Kolgakülas veevarustusega tegelev MTÜ loodi ja millal anti sellele üle Pumbamaja kinnistu, kes kandis notariaalse lepingu sõlmimise kulud.
Urmas Kirtsi vastas, et MTÜ Koobastemäe Vesi loodi 8. septembril 2011, Rein Kiis andis Pumbamaja kinnistu MTÜle Koobastemäe Vesi tasuta üle 22. septembril. Notariaalse lepingu sõlmimise kulud kandis Rein Kiis.
Sulev Valdmaa kommenteeris, arupärimine oli selleks, et veenduda, ühisomandusse kuuluvaid objekte ei antakse inimestele üle niisama. Ta lisas, et dokumendiregistris ei olnud võimalik seda infot saada, kuna oli vaid asutusesiseseks kasutamiseks.
Vallavanem selgitas, et need dokumendid sisaldavad inimese nime, isikukoodi ja kodust aadressi, seetõttu ei ole avalikud.

Eelmine artikkelKehra õmblusfirma Year juht RAIVO HOLM esitles kollektsiooni
Järgmine artikkelVallavolikogu ja -valitsuse liikmed kohtusid Kehra rahvaga