Mähuste-Männasalu planeeringu kehtestamisest

1338

Anija vallavolikogu majanduskomisjoni arvates tuleb kohustused lepingus siduda maaomandiga.

Anija vallavalitsuse ja Mähuste-Männasalu puhkekompleksi arendaja vaheline vaidlus on väldanud aastaid.

Viimaseks takistuseks jäi kokkulepe, mille kohaselt vastutab arendaja taristu ehituse ning korrashoiu eest kinnistul. Seaduse järgi ei ole ta kohustatud seda tegema, sest trasse ja teisi süsteeme ei pea planeeringuga liitma. Kohalikul omavalitsusel on õigus esitada omapoolsed nõudmised, mida Anija vallavalitsus ka tegi, lisades need lepingusse. Aprillis saadi arendajalt, OÜ Espektralt, nõusolek kohustuste täitmiseks.

Anija vallavanem Tiit Tammaru ütles, et läbirääkimised olid vastuolulised, kuid lõpuks jõuti kompromissile: „Loodetavasti kasutatakse maaüksust eesmärgipäraselt ning kui volikogu kehtestab detailplaneeringu, pole maavalitsusel enam põhjust ehitustegevust takistada.“

Detailplaneering esitati volikogu 28. aprilli istungile, kuid selle kehtestamine lükkus taas edasi. Anija volikogu majanduskomisjon leidis, et detailplaneeringuga on lahendamata planeeringu alale juurdepääsutee ja tehnovõrkude rajamine. Arengu- ja eelarvekomisjon tegi ettepaneku lisada eelnõule täiendusettepanek siduda lepingus kohustused maa­omandiga, mis tähendab, et lepingusse kirjutatud kohustused kanduvad edasi järgmisele omanikule.

Anija vallavanema sõnul otsib vallavalitsus nüüd võimalust notariaalse kohustuse panemiseks Mähuste kinnistule: „Küsimus on edastatud notarile. Ootame sealseid juhtnööre, kuidas seda lepingusse kirjutada.“

Ta avaldas lootust, et nii­su­gu­se punkti lisamisega on nõus ka OÜ Espektra.

Eelmine artikkelSõiduauto põleng
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjus üle 500 inimese