Kuusalu vallateedele pannakse 10 kilomeetrit musta katet

274
Kalleparda-Kasispea tee.

Kuusalu vallavolikogu kinnitas käesoleva aasta teise lisaeelarvega vallateedele kavandatavate investeeringute kogusummaks 441 583,50 eurot, millest on vastavalt teede investeeringute kavale 367 620 eurot kruusateede 2,5kordseks pidamiseks ehk musta katte panekuks ja 73 963,50 eurot musta kattega teede ülepindamiseks.

Must kate on kavas panna 7 vallateele, kokku 10,1 kilomeetrit. Üle on plaanis pinnata 6 teed, kokku 5,4 kilomeetrit.

Volikogu opositsioon kritiseeris istungil teede investeeringute kava koostamist.
Margus Soom teatas, et teede töörühma ettepanek oli suunata kaitseministeeriumilt saadav sihtotstarbeline toetus ja osa maavarade eest laekuvast tulust polügooni külade teedesse. Ettepanekut pole arvesse võetud.

Kristo Palu ütles, et lisaeelarve esimesel lugemisel ei olnud ühtegi objekti nimetatud ja teisel lugemisel pole välja toodud kriteeriume, mille järgi tehti valik: „Külavanemad saadavad pöördumisi, nad ei saa raha jaotamisel kaasa rääkida.“

Mait Kröönström lausus, et vallateed ei peaks olema poliitilise kauplemise objekt.
Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et valik tehti vastavalt vajadusele: „Ettepanekud teede kohta on tulnud vallaelanikelt.“

Sigula ligi 5 kilomeetrisest ringteest pannakse must kate 2,2 kilomeetrile, tööde eeldatav maksumus on 88 000 eurot. Pikemad kruusateed, mis tänavu saavad musta katte, on veel Loksa küla 2,5kilomeetrine tee Triinuaasu taluni eeldatava maksumusega 81 000 eurot ja Kalleparda-Kasispea 2,1kilomeetrine tee, mille musta katte maksumuseks kavandatakse 68 040 eurot. Samasugune kate on kavas panna Mäepea ja Allika küla ühendavale teele, mille pikkus on 1,8 kilomeetrit ja hind oletatavalt 58 320 eurot, ning Valkla Vanatamme teele ja Pargi tänavale pikkusega 900 meetrit hinnaga 29 160 eurot. Kiiu mõisast kuni Veski tänavani ehitatakse 350 meetrit kõnniteed oletatava maksumusega 35 000 eurot. Veel pinnatakse Lohja-Kolgaküla teel 250 meetrit, hinnaks on kavandatud 8100 eurot. Teede investeeringute kavas on ka reserv kallinemise kompenseerimiseks – 19 440 eurot.
Sõnumitooja palus teede valiku kohta selgitust valla ehitus- ja majandusspetsialistilt Madis Praksilt. Ta teatas, et must kate pannakse sellistele kruusateedele, mille kordategemise vajadusest on räägitud aastaid.

„Loksa küla tee on olnud pidevalt aukus ja teeäärsete majade elanikke häirib tolm. Valk-las saab korda kortermajade ja eramajade tee, kokku on seal 30 peret. Mäepea-Allika ajaloolise talutee saame tolmuvabaks, tekib korras otsetee Monieri juurest Allika külla. Sigula ringteel pannakse must kate seekord ühele osale. Lohja teel teeme tolmuvabaks elumajade vahelise teelõigu metsani. Kiius on kavandatud kõnnitee Torni tänavale mõisapoolsesse äärde – parkla juures asuvast bussipeatusest kuni Veski tänava ristini,“ kommenteeris ta.

Vallavanem sõnas, et Kasispea-Kalleparda tee kohta tuli ettepanek Kasispea külavanemalt: „Sigula küla ringteele saab täies mahus musta katte panna edaspidi. Tuli teha valikuid.“
Ühekordsele pindamisele lähevad Pedassaare ringtee 550 meetrit, Kuusalu-Kursi tee 1,88 kilomeetrit, Kursi-Aru tee 1,45 kilomeetrit, Leesi ja Pärispea 700 meetri pikkused külateed ning Kiiu Linnuse tänava 125 meetrit kortermajade juurde.