Abivallavanem selgitab Anija valla lasteaedade osalustasu maksmist

181
Anija vald.

Toimetuse poole pöördus Anija vallast lapsevanem, kes ei ole rahul, et kuigi ka pärast eriolukorra lõppu on soovitatud lasteaialapsi võimalusel hoida kodus, saadetakse osalustasu arveid kogu kuu eest. Ta märkis ka, et Anija valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanemate kaetavate kulude katmise uue korraga karistatakse last kasvatavat lahutatud lapsevanemat, kelle endine abikaasa elab mõnes teises omavalitsuses. Vastavalt uuele korrale tuleb lasteaialapse eest, kelle kahest vanemast on Anija valda sisse kirjutatud vaid üks, hakata alates 1. augustist lasteaiatasu maksma maksimaalses lubatud määras ehk 20 protsenti alampalgast, tänavu seega 116,80 eurot.

Anija abivallavanem Marge Raja selgitas, et lasteaia osalustasude kord on üldmäärus, mis ei reguleeri kõiki erijuhtumeid.

„Kui on selliseid olukordi, kus vanemad on lahutatud ja kirjutatud sisse eri omavalitsustesse, peaks lapsevanem esitama vallavalitsusele põhjendatud taotluse ning vallavalitsusel on sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus teha kehtivast korrast erinev otsus,“ ütles ta.

Avalduse võib esitada juba praegu, aga hiljaks pole Marge Raja sõnul jäädud ka siis, kui varasemast suurem arve lasteaiateenuse eest tuleb septembris mõnele inimesele ootamatult: „Kuna avaldust menetleb sotsiaalkomisjon, võime küsida ja lisaküsimusi ja dokumente.“

Vastavalt uuele korrale ei nõuta lapsevanemalt osalustasu kuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks või lasteaia ajutise või osalise sulgemise aja eest, mis vältab rohkem kui kümme tööpäeva. Kuna kord kehtib alates 1. märtsist, ei tulnud Anija valla lasteaedades märtsi ja aprilli eest osalustasu maksta. Maikuu eest tuli seda tasuda kõigil lapsevanemail, sest kuigi vallavalitsus soovitas hoida lapsi võimaluse korral ka pärast eriolukorra lõppemist veel kodus, ei olnud lasteaiad kuu jooksul üle 10 päeva kinni.
Marge Raja rääkis, et maikuu alguses küsitleti lapsevanemaid, kas ja millal soovivad suveperioodil lapsi lasteaeda tuua: „Vastavalt sellele on korraldatud lasteaeda suvine töö. Alavere Mõmmila on juulikuus suletud, Aegviidu Mesitaru on juulis avatud kaks nädalat, Kehra Lastetare ja Lepatriinu töötavad kogu kuu. Mõmmila lapsevanematele juuli eest osalustasu arveid ei esitata, teiste lasteaedade vanematel tuleb osalustasu maksta hoolimata sellest, kas laps käib kohal või mitte.“

Abivallavanem lisas, et lasteaia osalustasu on kehtestatud partnerluse põhimõttel – kui laps on arvatud lasteaia nimekirja, peab vanem olema valmis tasuma volikogu kehtestatud omaosalust: „Omaosaluse tasumine pole kuidagi seotud sellega, kas laps on lasteaias või mitte. Omavalitsus ja lapsevanemad on partnerid ning lapsevanemad aitavad osalustasuga, mille suurus on 8-10 protsenti lasteaia eelarvest, ülejäänud 90 protsenti maksab kinni omavalitsus.“

Marge Raja sõnul tekkis probleem, kui osa lapsevanemaid, kes olid eelnevalt kinnitanud, et ei vaja suvel lasteaiakohta, otsustasid oma lapse ikka lasteaeda tuua, kuna see on lahti ja osalustasu tuleb nagunii maksta: „Eeldasime, et lapsevanemad vastavad vastutustundlikult ning nende info põhjal on korraldatud lasteaedade töö suveperioodil, mil tuleb ka töötajaile puhkust võimaldada. Vanematele on juba vastu tuldud – kui varasema määruse järgi tuli osalustasu maksa 11 kuu eest, siis tänavu maksavad vanemad seda 10 kuu eest.“

Lapsevanemaile, kes võtavad oma lapsed suveks lasteaia nimekirjast ära, et osalustasu mitte maksta, abivallavanema kinnitusel sügisel uuesti kohta ei garanteerita, kuna vabanevat kohta pakutakse kõigepealt teistele soovijaile.

Eelmine artikkelKuusalu vallateedele pannakse 10 kilomeetrit musta katet
Järgmine artikkelPopulaarsete lauljate 10 suvekontserti tehakse Salmistul taluõues