Kuusalu vallas tõuseb prügiveo hind­

1382

Volikogu otsustas, et korraldatud jäätmeveoga jätkab Kuusalu vallas Radix Hoolduse OÜ.

Kuusalu vallavolikogu otsustas kolmapäeva, 29. veebruari istungil tõsta korraldatud jäätmeveo piirmäärasid alates tänavu 1. märtsist ning pikendada Radix Hoolduse OÜga jäätmeveo lepingut 5. juunini 2014 või kuni uue vedajaga sõlmitud lepingu jõustumiseni.

Senine kolmeks aastaks sõlmitud leping Radix Hoolduse OÜga kehtib kuni 4. juunini 2012. Seadus lubab konkursil edukaks tunnistatud ettevõttega sõlmida lepingu kuni 5 aastaks, seetõttu tegi vallavalitsus ettepaneku pikendada 11. märtsil 2009 sõlmitud lepingut kahe aasta võrra.

Volikogu 19 liikmest oli istungil kohal 18, neist 17 olid lepingu pikendamise poolt, üks vastu.

Vastu hääletanud Enn Kirsman selgitas, et on põhimõtteliselt korraldatud jäätmeveo vastu, see pole tema meelest Eesti-sugusele väikeriigile kohane.

Volikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Reimann ütles, et lepingu pikendamine on kompromissettepanek: „Jäätmeveoga pole vallas suuri probleeme olnud, kuid muret on tekitanud jäätmevedaja lugemisoskus – piirhinnad on lepingus kehtestatud, aga teatati ootamatutest hinnatõusudest ja soovist piirhindu muuta. Kuid hinnatõusud olid ette teada.“

Ka vallavanem Urmas Kirtsi kinnitas, et jäätmeveoga pole pahandusi olnud, kuid mõningane ebakõla on esinenud suhtlemise tasandil ettevõttega: „Probleem on selles, et me ei saanud konkursikomisjoni moodustada ega hakata jäätmevedaja leidmiseks uut konkurssi korraldama, kuna valla jäätmeveoeeskirjas on, et alates 1. jaanuarist 2012 tuleks hinnad muuta kaalupõhiseks. Me ei ole jõudnud analüüsida, kas see on otstarbekaks. Oleme alustanud analüüsiga ja loodame peagi saada selgust. Eesmärk on jäätmevedaja uus konkurss välja kuulutada aasta lõpus. Radix Hoolduse OÜ on nõus lepingut pikendama, kuid tegi selgeks, et sellise hinnaga ei saa jätkata, sest kütuse hind ja saastetasud on tõusnud.“

Mart Reimann lisas, et eelnevalt võrreldi jäätmeveohindu naaberomavalitsustes ning selgus, Kuusalu vallas on need olnud kõige odavamad.

Enn Kirsmani seisukohale, et korraldatud jäätmevedu ei peaks toimuma, vastas Mart Reimann: „Kui jäätmevedu lasta vabaks, siis elu on näidanud, et hinnad tõusevad. Praegu võib öelda, et Kuusalu valla rahval on korraldatud jäätmeveost kasu.“

Vallavolikogu muutis ka jäätmeveoeeskirja ning hinnad peaksid kaalupõhiseks minema 5. juunist 2014.

Hinnatõus 11,28-61,40 protsenti­?
Viimati tõsteti Kuusalu vallas jäätmeveo teenustasu hinda mullu aprillis keskmiselt 2,5 protsenti – seoses kütusehindade tõusuga. Nüüd taotleb Radix Hoolduse OÜ suuremat hinna­tõusu.

Piirmäära ei muudetud väikeste konteinerite puhul, uued võimalikud kõrgemad hinnad jääksid koos käibemaksuga senistesse piirmääradesse. Siiani tuleb 80liitrise konteineri äraveo eest tasuda koos käibemaksuga 1,24 eurot (piirmäär oli ja jääb 3,58 eurot), uueks hinnaks soo­vib ettevõte koos käibemaksuga 1,6 eurot – hinnatõus 29,03 protsenti. 140liitrise konteineri puhul on veoteenuse hind seni 1,94 eurot (piirmäär 3,77 eurot), uus hind oleks 2,41 eurot – hinnatõus 24,23 protsenti. 240liitrise konteineri puhul on hind 3,66 eurot (piirmäär 4,28 eurot), uus hind oleks 4,1 eurot – hinnatõus 12,02 protsenti.
260liitrise konteineri puhul on senine hind 3,67 eurot (piirmäär 4,47 eurot), uueks hinnaks tahab firma 4,24 eurot – hinnatõus 15,53 protsenti.

Piirmäärasid on tõstetud konteineritel alates 370 liitrist kuni 4500liitristeni. 370liitrise konteineri puhul on jäätmeveo hind 5,88 eurot, uus piirmäär ja ka Radix Hoolduse taotletud hind koos käibemaksuga oleks 6,71 eurot – tõus 14,12 protsenti. 600liitrise konteineri tühjendamisel on need vastavalt 4,43 eurot ja 7,15 eurot (hinnatõus 61,40 protsenti), 800­liitrise puhul 5,18 eurot ja 8,14 eurot (hinnatõus 57,14 prostenti). 2500­liitriste konteinerite tühjendamishind on 21,03 eurot, uueks soo­vitakse 23,20 eurot (hinnatõus 10,32 protsenti) ning 4500liitriste puhul on 35,63 eurot ja uus oleks 39,45 eurot (hinnatõus 11,28 protsenti).

Radix Hoolduse OÜ on lubanud, et ei küsi ka edaspidi Kuusalu vallas konteinerite eest renti. Sama firma tegeleb korraldatud jäätmeveoga ka Anija vallas, kus on kehtestatud konteinerite rendihinnad.     

Uued hinnad kehtestab valla­valitsus.


Väike hinnavõrdlus naabervaldadega

Hinnad antud eurodes koos käibemaksuga.

Konteiner suurusega 240 liitrit: Kuusalu vald (Radix Hoolduse OÜ) 3,66; Anija vald (Radix Hoolduse OÜ) 5,73 + rent 2,28; Aegviidu vabaturg 7,44+ rent 2,08; Jõelähtme (Ragn-Sells OÜ) 3,53 + rent 3,45; Loksa (Ragn-Sells OÜ) 4,33 + rent 1,91.

Konteiner suurusega 600 liitrit: Kuusalu vald 4,43; Anija vald 7,96 + rent 2,92; Aegviidu vald 10,64 + rent 3,86; Jõelähtme vald 4,30 + rent 6,90; Loksa linn 5,67 + rent 3,45.

Eelmine artikkelAutod vajusid kraavi
Järgmine artikkelRaasiku valla juubelietendus pakkus äratundmisrõõmu