Leader-toetused Kuusalu valla 11 ja Loksa 4 projektile

940

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas veebruari lõpus 2012. aasta esimese taotlusvooru tulemused.

Eelmises Sõnumitoojas oli ülevaade Arenduskoja tänavuse esimese jaotusvooru kahe investeeringumeetme projektide Leader-toetustest ehk maaelu arenguks eraldatavatest ELi toetusrahadest.

Jätkame ülevaatega pehmete ehk seltsielu, ajaloo- ja kultuuriväärtusi toetavate meetmete projektidele antavatest toetustest. Pehmeid meetmeid on kokku 5.

MTÜ Arenduskoda Leader-piirkonda kuuluvad Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla vald ning Loksa linn. 

Meetmest 1.2 seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine omaalgatusliku tegevuse kaudu läheb jaotamisele 49 478 eurot 18 projektile.

Kuusalu vallast toetatakse 3 projekti kokku 10 106,67 euroga. MTÜ Kolgaküla Selts saab 3319,74 eurot Loksa kolhoosi kultuuri- ja ajaloopärandi kogumiseks ning säilitamiseks, Kuusalu Matkaselts 3767,49 eurot valla külade kümnevõistluse korraldamiseks ja MTÜ MC Kolga 3019,44 eurot tennisemängu kursusteks.

Loksa linnast antakse MTÜle Loksa Spordiklubi 2449,80 eurot igaühe triatloni läbiviimiseks. Rohkem kui 5 hindepunkti sai, aga raha ei jätkunud SA Loksa Kultuur projektile suvise pööripäeva rahvapeoks, millele taotleti 4416,30 eurot.

Meetmest 1.3 erinevate elanikegruppide kaasamise toetus läheb jagamisele 38 269 eurot 12 projektile.

Kuusalu valla MTÜde 3 projektile antakse kokku 10 123,36 eurot. MTÜle Lahemaa Kaugtöö- ja Koolituskeskused eraldatakse 1292,40 eurot elanikkonna gruppide kaasamiseks Kolga targa töö keskuse kaudu, SAle Kuusalu Almakeskus 5660,10 eurot Kuusalu valla psüühiliste erivajadustega isikute õppereisiks Soome ja ratsutamisteraapia laagriks ning MTÜle Kuusalu Matkaselts 3170,86 eurot projekti „Spordipisik põlvest põlve!“ läbiviimiseks.

Üle 5 hindepunkti sai aga rahapuudusel jäi toetusest ilma MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing projekt „Ühistegevused Ida-Harjumaa Invaühingus 2012-2013“, millele taotleti 6376,05 eurot.

Loksa linnas esitatud 2 projektile tuleb kokku 9280,80 eurot. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Loksa Kroonlinna Püha Joanni kogudus saab 5760 eurot pühapäevakooli õppereisiks ja ekskursiooniks ning MTÜ Loksa Spordiklubi 3520,80 eurot laste ujumisvõistlusteks „Kõik me oleme pardikesed“.

Meetmest 1.4 piirkonna maine kujundamise toetus on toetussumma suurus 49 739,80 eurot 6 projektile.

Kuusalu vallast toetatakse 3 MTÜd kokku 23 363 86 euroga. MTÜle Ökokratt antakse 3487,86 eurot projekti „Vöö- ja töökoda“ jaoks, MTÜle Kolga Rahva Tantsu Selts 13 000 eurot külaskäiguks Sdruzdeni SPLAVi piirkonda Tšehhimaale ning MTÜle Veljo Tormise Kultuuriselts 6876 eurot raamatu „Kuusalu kihelkonna rahvariiete valmistamine“ väljaandmiseks.

Ei toetata MTÜ Valge Vesi projekti „Lahemaa maraton“, millele küsiti 12 794 eurot.

Loksa linnast sellesse meetmesse taotlusi ei esitatud.

Meetmest 2.2 ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus on jaotatav summa 106 025 eurot 5 projektile.

Kuusalu vallast saab EELK Leesi Katariina kogudus 3693,60 eurot kellatoa kõla­akende valmistamiseks ja paigaldamiseks.

Loksa linnast projekte polnud.

Meetmest 2.3 siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses jagatakse 61 087,79 eurot 4 projektile.

Kuusalu vallast saab MTÜ Jahikool 2239,69 eurot koolitusreisiks Leetu ja Poolasse jahikoerte koolituskeskustesse.

Loksa linnast polnud projekte ka sellesse meetmesse.

Arenduskoja kõigi 7 Leader-meetme peale toetatakse Kuusalu vallast seekord 11 projekti kokku 91 022,90 euroga ning Loksa linnast 4 projekti 21 990,60 euroga.

Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus ütles, et sel aastal enam teisi taotlusvoorusid ei tule ja need rahad, mis jäävad kasutamata, lähevad järgmise aasta toetuste hulka. Jaanuaris 2013 on kavas välja kuulutada uus taotlusvoor.

Eelmine artikkelAutod vajusid kraavi
Järgmine artikkelRaasiku valla juubelietendus pakkus äratundmisrõõmu