Kuusalu vallas muutus lapsehoiutoetuse maksmise kord

1343

Edaspidi makstakse toetus otse lapsevanemale, mitte teenuse osutajale.

Kuusalu vallas on sadakond last lasteaiakohata ning alternatiivset lapsehoidu kasutavatele peredele on makstud vastavalt volikogu määrusele lapsehoiutoetust 2000 krooni ehk 127,28 eurot kuus. 2010. aasta vallaeelarvesse oli lapsehoiutoetusteks planeeritud 300 000 krooni, kuid tegelikult kulus 521 951 krooni.

See ajendas analüüsima toetuste väljamaksmist ning leiti, et senine määrus oli liiga üldsõnaline, lapsevanemate soovil kanti toetus otse teenuse osutajale, valdav enamus lapsevanemaid ei maksnud alternatiivse lapsehoiu eest midagi.

Vallavalitsus tasus lapse eest teenuse osutajale kogu toetusesumma igas kuus ka juhul, kui teenust kasutati kuu jooksul ühel päeval, on öeldud otsuse eelnõu selestuskirjas.

27. aprilli volikoguistungil vastu võetud muudatustega on määruses sätestatud, et toetust hakatakse maksma kuludokumentide alusel taotleja ehk lapsevanema arvelduskontole, teenuse osutajale toetust otse välja ei maksta. Kuludokumentidena tuleb esitada arve teenuse osutajalt ning koopia makse ülekandmisest. Lapse toidukulud katab edaspidi lapsevanem, nagu seda teevad ka valla lasteaedades käivate laste vanemad.

Lapsevanema minimaalne omaosalus teenuste eest tasumisel on nüüd võrdne valla lasteaias kehtestatud kohatasu suurusega ning omaosaluse tasumine peab olema tõendatav.

Otsuse toetuse määramise kohta teeb vallavalitsus ning see kehtib üldjuhul kalendriaasta lõpuni.

Lapsevanemal tekib õigus taotleda lapsehoiutoetust pärast vanemahüvitise maksmise lõppemist ja lasteaiakoha taotlemise avaldusel märgitud kuupäevast, kui lapsele ei ole võimalik soovitud ajast anda lasteaiakohta. Varasema perioodi eest lapsehoiutasu enam ei maksta.

Kuusalu valla hoolekandespetsialist Pilleriin Rembel põhjendas volikogule esitatud seletuskirjas määruse muutmise vajalikkust: „Kui lapsevanem peaks kõigepealt teenuse eest ise tasuma, siis kaaluks ta teenuse vajalikkust. Lapsehoiutoetus, nagu kõik teised sotsiaaltoetused, peab olema põhjendatud ning lähtuma vajadusest.“

Kuusalu volikogu menetles määruse eelnõud mullu sügisel kolmel korral ning lükkas sõnastuse täpsustamiseks järgmistele lugemistele.

Määruse muutmise poolt olid kõik aprillikuu istungil kohalolnud volikoguliikmed. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Herko Sunts taandas end hääletamisest. Tema pereliikmele kuulub Kuusalus tegutsev laste päevahoid Lahe Koht.

Määrus jõustus 1. mail.

Eelmine artikkelTammispea talgutel oli vähe koristada
Järgmine artikkelTektoon-A ja Kotka-Rist võivad 1. juunist kütusemüüki jätkata