Koha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed

336

Ida-Har­just saa­vad KO­Pist see­kord toe­tust kok­ku 12 MTÜd.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas mai lõ­pus ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) 2020. aas­ta ke­vad­voo­rus toe­tu­sed mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te­le. Kok­ku ja­ga­ti Har­ju­maal see­kord 185 041,37 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last saa­vad toe­tust kolm MTÜd, kok­ku 10 314,60 eu­rot.
MTÜ-le Keh­ra Raud­tee­jaam eral­da­tak­se toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le – 1854,60 eu­rot Keh­ra 4. pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks ning 1233 eu­rot Keh­ra muu­seu­mi saa­li pi­men­dus­ka­te­te soe­ta­mi­seks.

MTÜ-le Voo­se Kü­la­selts an­tak­se 4000 eu­rot ko­gu­kon­na­kes­ku­se maa­küt­te jaoks.

MTÜ Aeg­vii­du Ha­ri­dus- ja Kul­tuu­ri­selts saab elekt­ri­li­se ki­noek­raa­ni jaoks 3227 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­da an­tak­se ke­vad­voo­rust toe­tu­si kok­ku 21 240,60 eu­rot seits­me­le kü­la­selt­si­le. Neist Vir­ve Kü­la­selts ja Kol­ga­kü­la Selts saa­vad toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le.

MTÜ-le Vir­ve Kü­la­selts an­tak­se Vir­ve kü­la kol­me sa­jan­di aja­loo­lis­te kaar­ti­de jaoks 850,70 eu­rot ning kü­la ko­gu­kon­na­ruu­mi in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks 1473 eu­rot.

MTÜ Kol­ga­kü­la Selts saab juu­be­li­kok­ku­tu­le­ku „Kol­ga­kü­la kok­ku­tu­le­kud 50“ kor­ral­da­mi­seks 2450 eu­rot ning 3938 eu­rot pro­jek­ti­le „Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja he­li ja pilt kü­la­kok­ku­tu­le­ku­te juu­be­liks kor­da“.

MTÜd Sal­mis­tu Kü­la­selts toe­ta­tak­se kü­la 565. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks 2499,65 eu­ro­ga.

MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts saab 1615 eu­rot suvelõpu üritusele „75 aas­tat ka­lu­ri­kü­la lu­gu­sid“.

MTÜ Kõn­nu Kü­la­selt­si­le eral­da­tak­se kü­la­maj­ja ka­min-ah­ju ehi­ta­mi­seks 3591 eu­rot.

MTÜ-le Joa­ves­ki Kü­la an­tav toe­tus on 3075 eu­rot – Joa­ves­ki rah­va­ma­ja he­lia­pa­ra­tuu­ri ost­mi­seks.

MTÜ Kol­ga-Aab­la Kü­la­selts an­tak­se 1748,25 eu­rot ge­ne­raa­to­ri soe­ta­mi­seks – et ta­ga­da ko­gu­kon­na­le kva­li­teet­ne joo­gi­ve­si elekt­ri­kat­kes­tus­te kor­ral.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last eral­da­taks toe­tust ka­he­le MTÜ-le, kok­ku 7184 eu­rot.

MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi saab 2124 eu­rot pro­jek­ti­le „Di­gi­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­se koo­li­tu­sed ko­gu­kon­na­le“ ja 2700 eu­rot pe­re­kes­ku­ses­se hu­vi­te­ge­vust toe­ta­va uue mööb­li jaoks.

MTÜ Rät­la Kü­la­selts saab 2360 eu­rot pro­jek­ti­le „Rät­la kü­la hea­kor­ra ja tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks va­ja­li­kud in­ves­tee­rin­gud“.

Eelmine artikkelVEL­LO SATS lah­kub Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri ame­tist
Järgmine artikkelKoroo­na­vii­rus ohus­tab en­di­selt