Hakatakse moodustama Lahemaa rahvuspargi koostöökogu

922

Asutamiskoosolek tuleb neljapäeval, 9. septembril Palmses.

Keskkonnaameti Viru regiooni looduskaitse juhtiv­spetsialist Maret Vildak selgitas, et rahvuspark on suur, huvigruppe palju ning soov on tõhustada nendega koostööd ja ühiselt välja töötada Lahemaa kaitsekorralduskava: „Koostöökogu suurus ei ole arvuliselt piiratud. Olenevalt sellest, kuidas kokku lepime, võib moodustada eri sektsioone nii piirkondlikul põhimõttel kui valdkondade kaupa. Nende tööd võiks koordineerida esinduskogu. Tean, et on külasid, kus on ühine arengukava ning ühiseid huvisid, nemad võiksid luua piirkondlikke gruppe. Hästi on juba tööle hakanud külastuskorralduse töögrupp. Koostöökogu ei piirduks ainult kaitsekoralduskava koostamisega, vaid jätkaks ka hiljem, selle elluviimisel.”

Möödunud nädala teisipäeval oli Kolgakülas Lahemaa rahvuspargi uue kaitse-eeskirja eelnõu viimane avalik arutelu, koosolekud olid ka Leesil, Viinistul ja Palmses. Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist Timo Kark ütles, et kaitse-eeskirja menetlemine jätkub, ekspertgrupp saab kokku, arutab ettepanekuid: „Need on üldiselt samad, mis tulid meile maaomanikelt kirjalikult. Kaitse-eeskirja arutamine jätkub koos kohalike omavalitsuste töögruppidega. Kuusalu ja Vihula vald koondavad oma ettepanekud, septembrikuu jooksul on plaanis eraldi kokku saada mõlema omavalitsuse töögruppidega. Plaan on, et omavalitsuste ettepanekud antakse keskkonnaameti Viru regiooni ekspertgrupile üle septembri lõpus.”

Paralleelselt hakatakse tegelema Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamisega aastateks 2011-2013 praegu kehtiva kaitse-eeskirja alusel.
Kolme aasta kaitsekorralduskava tahetakse valmis saada käesoleva aasta lõpuks.

Timo Kark põhjendas, et kava on tarvis rahvuspargi loodus- ja kultuuriväärtuste inventuuride ning uuringute, taastamis- ja hooldustööde rahastuse taotlemiseks. Sellesse pannakse kirja olulised kaitstavad objektid, nende kaitsmise eesmärgid, kaitsekorralduseks vajalike tööde maht, ajakava, eelarve.

Maret Vildak lisas, et pikemaks perioodiks ehk 10 aastaks koostatav kaitsekorralduskava on plaanis teha juba uue kaitse-eeskirja alusel. Lähiaastateks koostatav korralduskava ei kajasta uue eeskirjaga planeeritavaid täiendavaid piiranguid.

Maret Vildak: „Kindlasti oleks vaja kolmeks aastaks koostatava kaitsekorralduskava jaoks laiemat arutelu niitude- ja maastikuhoolduse küsimuses. Samuti tuleks koos huvigruppidega läbi arutada külastuskord, taastamisplaanid ja muu seonduv. Loodame, et asutatav koostöökogu aitab sellele kaasa.

Ootame koostöökogu asutamiskoosolekule külavanemaid ning mitmesuguste ühenduste ja ametkondade esindajaid põllumajanduse, metsanduse, kalanduse valdkonnast, maaomanikke ning kõiki asjast huvitatud inimesi.”

Aastateks 2011-2013 koostatava kaitsekorralduskava tutvustavad koosolekud tulevad septembri lõpus Palmses ja Kolgakülas.

Eelmine artikkelVäikebuss kraavis
Järgmine artikkelLoksa I keskkooli tipptase – lõpukirjandiga Eestis 8. koht