Kuusalu vallas ja Loksal kuritegude arv eelmisel aastal langes

1161

Ida-Harju politseijaoskonna juht VALTER PÄRN tegi Kuusalu valla- ja Loksa linnavolikogus ülevaate kohalikust õiguskorrast 2014. aastal.

Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn ja Kuusalu-Loksa piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu külastasid Kuusalu vallavolikogu ja Loksa linnavolikogu istungeid ja tegid ülevaade kohalikust õiguskorrast möödunud aastal. Kuusalu volikogus anti Valter Pärnale sõna pooleks tunniks, Loksa volikogus kestis politseinike esinemine ja õigusteemaline arutelu üle tunni.
Mõlemal pool teatasid politseinikud, et kuritegevus piirkonnas oli mullu 1000 elaniku kohta Harju keskmisel tasemel – Kuusalu vallas tuhande elaniku kohta 15,9 kuritegu ehk veidi alla Harjumaa keskmise (17,5 kuritegu 1000 elaniku kohta, koos Tallinnaga 30,5), Loksal oli 18,5 kuritegu tuhande elaniku kohta ehk natuke üle keskmise. Eesti keskmine oli eelmisel aastal 26,7 kuritegu 1000 elaniku kohta.
Kuusalu vald
Kokku registreeriti Kuusalu vallas mullu 106 kuritegu, 2013. aastal oli 120, 2012. aastal 101. Eelmise aasta kuritegudest 28 olid isikuvastased, 48 varavastased ehk vargused, 9 avaliku rahu vastased ehk ebaõnnestunud vargused ja 14 seotud liiklusega. Narkokuritegude kohta sõnas Valter Pärn, et neid pole olnud või pole avastatud.
Varguste arv vähenes, aasta varem registreeriti Kuusalu vallas 55 vargust. Valter Pärna sõnul konkreetsetele vargustele spetsialiseerunud grupeeringuid pole, need tiirutavad ringi rohkem Tallinnas ja pealinna lähiümbruses.
Eluruumidest varastati Kuusalu vallas keskmiselt kord kuus. Samas märkis Valter Pärn, et käesoleva aasta esimeste kuudega on kolm vargust toimunud Virve külas – kaks veebruaris, üks märtsis.
Kehalisi väärkohtlemisi registreeriti vallas 22, aastal 2013 oli neid 29. Mõrvu ja tapmisi ei olnud. Kehaliste väärkohtlemiste arvu kasvatab politseiniku sõnul asja­olu, et Valkla hooldekodu kliendid riidlevad teinekord omavahel.
Peretülide kohta ütles politseijaoskonna juht, et need fikseeritakse alati ning politsei käib kutse peale kohal: „Politseinikud tagasi ei pöördu, kui ka helistatakse, et tüli on möödas ja pole enam vaja tulla, sest helistaja võib seda väita sunniviisiliselt. Igal juhul minnakse kohale ja fikseeritakse olukord, alustatakse kriminaalasi. Kohtusse jõuab peretülidest umbes 20 protsenti.“
Raul Valgiste uuris, kuidas on kuritegudega Valkla Kodus. Valter Pärn vastas, et enne oli klientide ärajooksmisi, need on saadud kontrolli alla.
Väärtegusid fikseeriti vallas mullu 740, 2013. aastal oli neid 1218 ja 2012. aastal 1720.  Valdavalt oli tegu autojuhtidega, kes ületasid lubatud sõidukiirust. Alkoholijoobes juhte peeti kinni 16, juhtimisõiguseta autojuhte tuvastati 29. Liiklusõnnetusi oli 22, kannatada sai 6 inimest, vigastada 8, hukkunuid polnud.
Alaealiste alkoholitarvitamist ega alaealistele alkoholi ostmisi ei registreeritud. Avaliku korra rikkumisi oli 6, suitsetamiselt tabati üks alaealine, suitsud leiti 3 alaealiselt.
Suvel on Kuusalu vallas palju probleeme autode parkimisega randades ja sissemurdmised pargitud masinatesse. Rannaäärsete külade inimesed kurdavad, et autodega kihutatakse külade vahel.
„Abipolitseinikke on Kuusalu vallas 9, neist aktiivsemaid 3-4. Mõni aeg tagasi olid Kuusalu vallas väga aktiivsed abipolitseinikud, aga nende tegevus vajus ära. Loodame, et saame Kuusalu vallas abipolitseinike tegevust taas hoogustada, abipolitseinikel on õigus tegutseda ka ilma politseinikuta,“ rääkis Valter Pärn.
Ta lisas, et vabatahtlik tegevus on Kuusalu vallas tunnustust väärt. Ka teistes külades võiksid tegutseda samasugused naabrivalvepatrullid, nagu on Juminda poolsaarel. Samas on sellises patrullis liikudes õigus enda ja oma naabri varal silma peal hoida, kui aga ollakse abipolitseinik, võib ka sõidukeid peatada, isikut tuvastada ja joovet kontrollida.
Emil Rutiku tõdes, et kurdetakse, politseinikku ei saa vajadusel kätte. Valter Pärn lausus, et kuriteo korral tuleb helistada telefoninumbrile 112. Kutsele reageerib politseipatrull. Kui on võimalus, saabub kohale ka piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu. Piirkonnapolitseiniku kontor on Kuusalus tervisekeskuse majas, vastuvõtuaeg on kolmapäeviti 16-18.
Loksa linn
Loksa linnas oli registreeritud kuritegusid eelmisel aastal 51, 2013. aastal oli 57 ja 2012. aastal 53.
Üldohtliku kuriteona läks kirja surmaga lõppenud otsasõit jalakäijale Posti tänaval. Vargusi oli 24, avaliku rahu vastaseid kuritegusid 5, isikuvastaseid 17, joobes juhte tuvastati 2 korral.
Väärtegusid oli 104, 2013. aastal oli 127 ja 2012. aastal 205. Lubatud sõidukiiruse ületamisi oli neist 51. Liiklusõnnetusi oli Loksal mullu 8, üks hukkus ja üks inimene sai kannatada.
Loksal hakkavad silma noored, kes kogunevad õhtuti ja nädalavahetusel, tarbivad alkoholi, rikuvad avalikku korda. Peamised kogunemiskohad on Loksa kooli ümbrus, bussijaam, endise vene kooli tagune, suvel rand.
Liikluses on probleeme rohkem nädalavahetustel ning õhtuti ja öisel ajal. Kuigi alkoholijoobes juhte tabati vaid kaks, on elanikelt saadud korduvalt infot võimalike purjus autojuhtide kohta, rääkisid politseinikud.
Veel nimetasid nad probleemiks ATVdega sõitmist Loksa rannas ja seda nii suvel kui ka talvel.
Loksa volikoguliikmed uurisid, kas ja kuidas kontrollib ning fikseerib piirkonnapolitseinik koolinoorte suitsetamist. Kalev Kuuspalu tõdes, et teab alaealistest suitsetajatest, ent ka teda tuntakse, kui ta läheb kontrollima, kiirustavad noored suitsetamiskohast minema. Kõige tähtsam on kodune  selgitamine noortele, et suitsetamine on kahjulik ja neile keelatud.
Loksal asub piirkonnapolitseiniku tööruum linnavalitsuse teisel korrusel, vastuvõtuaeg on neljapäeviti kella 16-18.

Eelmine artikkelPäästjad hakkavad taas kodusid külastama
Järgmine artikkelELi toiduabi antakse seekord ainult toimetulekutoetuse saajatele