Kuusalu valla suviste teeremontide kava on kinnitatud

995

Tänavu on eelarves Kuusalu vallateede remondiks 85 000 eurot.

Kuusalu volikogu kinnitas aprillikuu istungil vallavalitsuse ettepanekul vallateede 2012. aasta investeeringute kava.

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Herko Sunts kommenteeris, et remontivajavate teede nimekirja arutati komisjonis ja vallavalitsuses, see sisaldab ka mitmeid teid Urmas Paomehe ettepanekust, mille ta esitas eelmisel volikoguistungil.

Saunja küla kruusateede jaoks on tänavuses teederemondi kavas kavandatud 14 000 eurot ja Kodasoo-Haavakannu tee kordategemiseks 7000 eurot.

Tapurla sissesõidutee ka külavahe osaliseks pindamiseks planeeritakse 10 000 eurot ja Leesi-Tammistu tee pindamiseks 6000 eurot. Mõlemale teele on pandud must kate, kuid jäid pindamata.

Uuri-Mustametsa kruusatee remondiks on 6000 eurot, Vihasoo küla kruusatee jaoks 5000 eurot. Liiapeksi küla tee remondisummaks on kinnitatud 10 000 eurot ja Loksa küla teele samuti 10 000 eurot.

Kolga koolilaste kõnniteed on kavas remontida 8000 euro eest.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale, et valiti need teed, kus on investeeringud kõige vajalikumad: „Kaks aastat on teede jaoks eelarvesse planeeritud raha läinud lumelükkamise peale. Möödunud talvega hoidsime lumehangede pealt kokku, tuiske oli vähem  ja saame ka teid remontida.

Liiapeksi ja Loksa küla inimestelt tulid vallavalitsusele avaldused tee remondiks. Kolga kooli lapsevanemate koosolekul esitati suuline palve, et kõnnitee tehtaks korda. Uuri-Kahala tee remondi asendasime Uuri-Mustametsa teega, sest seal on liiklus intensiivsem. Saunja ringtee jaoks raha ei jätkunud, remondime Saunja tee Jägala jõeni. Nõmmeveski tee remont jäi nimekirjast välja, kuna on kehvemas olukorras teid.“

Riik annab Kuusalu vallale sel aastal teede korrashoiuks toetust 163 844 eurot, valla oma rahast on kavandatud veel 89 300 eurot. Teede suviseks remondiks on jaotatud 85 000 eurot. Ülejäänu on talviseks ja suviseks hoolduseks.

Eelmine artikkelSoodlast leiti mürsk
Järgmine artikkelEesti Metsaühistu tegevuse pearõhk on Harju metsaomanikel