Kuusalu valla külavanemad hakkavad statuuti muutma

1502

Külaelukomisjoni uue juhi eestvedamisel taaskäivitatakse Kuusalu valla külavanemate kogu.

Kuusalu vallavolikogu külaelukomisjoni juht Emil Rutiku kutsus külavanemad teisipäeva, 10. detsembri õhtul Kolgaküla rahvamajja, et nendega tutvuda ja arutada edasist tegevusplaani. Kohal olid Joaveski, Tammispea, Pärispea, Kotka, Sõitme, Tapurla, Kupu, Hara, Kolgaküla, Andineeme, Turbuneeme, Kahala, Tammistu, Salmistu, Parksi, Soorinna, Pudisoo, Vanaküla, Aru, Kemba ja Kolga-Aabla külavanemad, kokku 21. Nad ise kommenteerisid, et mitme aasta jooksul pole Kuusalu valla külavanemaid korraga nii palju koos olnud. Kuusalu vallas on külavanem valitud 43 külas.

Pärast tutvumisringi räägiti vallas kehtivast külavanema statuudist. Emil Rutiku märkis, et tema hinnangul tuleks seda täiendada, võiks lisada sätted suurasumite esindatuse ehk alevikuvanemate või alevike esindajatekogu kohta. Praegu pole Kuusalu, Kiiu ega Kolga alevikel oma esindajat, kes edastaks infot vallavõimule ja vastupidi.

Külavanemad leidsid, et statuut annab alevikuvanema valimiseks võimaluse – kui esimesel koosolekul ei tule kokku üle poole hääleõiguslikest elanikest, saab korraldada kordusvalimise, kus kohalolijate arv pole enam määrav. Samas tõdeti, et alevikes on mitusada elanikku, oma esindaja valimine on palju keerulisem kui külades. Ka on suurte asulate probleemid teistsugused.

Lepiti kokku, et külavanemad vaatavad statuudi läbi ja esitavad järgmiseks kokkusaamiseks omapoolsed ettepanekud, mida võiks muuta.
Veel oli jutuks omavaheline infojagamine. Plaanis on luua külavanemate infolist, et saaks internetis suhelda.

Kuna külaelukomisjon on volikogu tööorgan ja kõik külavanemad sinna kuuluda ei saa, on kavas taas käima panna külavanemate kogu, mille töö on viimastel aastatel jäänud seisma.

Emil Rutiku: „Kolgakülas oli väga konstruktiivne ja asjalik õhkkond. Kahjuks ei saanud kõik külavanemad tulla ning osades külades ei olegi seni külavanemat valitud. Kutsun üles looma oma esindused ka Kolgas, Kiius ja Kuusalus, sest see on iga sealse elaniku huvides. Kui tekib probleem, siis esimene esindaja saabki olla inimeste endi valitud külavanem või asunduse vanem. Mida üksmeelsem on küla ja kogukond, seda üksmeelsem on kogu vald. Peame kokku hoidma, mitte omavahel konkureerima, killustatus laostab.“

Eelmine artikkelSTEN VAHTRAS Kolgakülast parim noor võrkpallur
Järgmine artikkelKuusalu valla kultuuripreemia sai ELNA LINKVIST ja spordipreemia KAIDO LAAS