Kuusalu valla ja Loksa rahvale küsimustik Leaderi kohta

705

MTÜ Arenduskoda juht HEIKI VUNTUS, saatsite Leader-piirkonna paljudele inimestele küsimustiku, mida tahate nädala jooksul täidetuna tagasi. Milleks on vastuseid vaja?

„Uuest aastast käivitub Euroopa Liidu eelarveperiood 2014-2020. Külaelu arendava Leader-programmmi rahastuse saamiseks tuleb uuendada ja täiendada meie tegevuspiirkonna senist strateegiat. Ootame kaasabi, et see saaks võimalikult hea, toetaks elu- ja ettevõtluskeskkonna arengut,.

Toetusi saab tegevusteks jagada juhul, kui need vastavad strateegias väljatoodud valdkondadele ja eesmärkidele. Seega on just praegu õige aeg öelda sõna sekka ka neil, kes seni ei saanud toetust taotleda, sest nende tegevusvaldkond ei olnud Arenduskoja strateegias kajastatud.“

Kellele küsimustiku saatsite?

„Arenduskoja meililisti kaudu said küsimustiku kõik, kelle andmed on olemas – kas taotlenud eelmisel perioodil me tegevusgrupist Leader-toetusi või osalenud koolitustel.

Palume levitada küsimustikku tutvusringkondades, et võimalikult paljud saaksid osaleda ja oma soovid välja öelda. Mida suurem on vastanute arv, seda parema strateegia saame. Vastata võib nii isiklikust seisukohast lähtudes kui ettevõtte või MTÜ huvidest.     
Küsimustiku leiab ka Arenduskoja kodulehelt www.arenduskoda.ee.“

Mis saab pärast 10. veebruari, kui vastused käes?

„Tehakse analüüs. Seda tutvustame kodulehel ja strateegiakoosolekutel, mida on lubanud modereerida Artur Talvik.

Strateegiakoosolekud toimuvad veebruaris ja märtsis Arenduskoja kõigis omavalitsustes – Loksal ning Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla vallas.

Kuna piirkonnad ja inimeste soovid-vajadused on erinevad, siis tuleb koosolekuid ilmselt valdades rohkem kui üks. Kindlasti avaldame koosolekute koha ja toimumisaja kohta infot me kodulehel, omavalitsuste veebikülgedel, kohalikus ajakirjanduses, saadame ka otseteated.“

Mis ajaks peab uus strateegia valmis olema?

„Aprilli lõpuks tuleb esitada põllumajandusministeeriumile läbirääkimiste pidamiseks. Lõpliku variandi kinnitab MTÜ Arenduskoda üldkoosolek.

Arenduskoja  juhatus  valis strateegiat koostama pakkumise esitanud firmade seast OÜ KT Europroject Management. Sama firma on analüüsinud me tegevuspiirkonna Leader-taotluste äriplaane ja õpetanud taotlejatele ettevõtluse aluseid.“

Kui suure summa saab MTÜ Arenduskoda oma tegevuseks ja projektide rahastamiseks perioodil 2014-2020?   

„Üldine Leader-summa kogu Eesti peale suurenes 30 miljoni euro võrra. Kui palju sellest antakse MTÜle Arenduskoda, ei ole veel teada.
Muutunud on rahastuse põhimõtted – vallasisesed linnad, kus on elanikke üle 4000, saavad toetust miinuskoefitsiendiga. Meie piirkonnas on selline linn Tapa.

Kui põllumajandusminister on uue rahastusperioodi Leader-määruse kinnitanud, siis selguvad summad.“

Eelmine artikkelParim võrkpallur 2013 veteranide arvestuses on TIIT TAMMARU
Järgmine artikkelEDMUND SMOLAREK saab presidendilt Valgetähe teenetemärgi