Tasuline või tasuta Sõnumitooja – selles on küsimus

1049

Kuusalu valla koalitsioonileppes on punkt, et kindlustame koostöös ajalehe kaasomanikega, et Sõnumitooja jõuaks iga perekonna postkasti vähemalt üks kord kuus. Oleme sellest juba kõnelenud ka „uute“ kaas­omanikega. „Uutega“ selle tõttu, et nii Anija kui ka Raasiku valdades on pärast viimaseid volikogu valimisi vahetunud nii vallavanemad kui ka volikogude esimehed.

Ootamatult oleme aga kohanud arusaama, et tasulisest tellitavast ja igal nädalal ilmuvast Sõnumitoojast oluliselt parem oleks see, kui leht lõpetaks iganädalase ilmumise ning selle asemel jõuaks iga vallakodaniku postkasti „tasuta“ Sõnumitooja.

Kui olla ise parasjagu võimul, on „tasuta“ väljaanne igati positiivne nähtus – selles saab üles kiita enda saavutusi ning maha vaikida altminekuid. Kui aga olla opositsioonis (olen ligi 18 aastat olnud Kuusalu valla asjadega seotud nii siin kui sealpool rindejoont, seepärast tean olukorda), on selline „tasuta“ leht info edastamise seisukohast täiesti tühi koht, et mitte öelda selle kohta maksumaksja raha raiskamine. Sest vaevalt lehe „peatoimetaja“ võtab avaldada artikleid, mis võimulolijaid-ülemusi kritiseerivad. Näiteid pole siinjuures tarvis kaugelt otsida – vaadake kas või „ajalehte“ Loksa Elu. See on ju tasuta ning jõuab igasse postkasti, kusjuures mitte ainult Loksa linnas, kuid mina ei kujuta sellises „infovoos” elamist küll endale ette.

Kui esitada küsimus – kas tasuta ja hetkel võimul olijate suhtes läbini positiivne kord kuus ilmuv vallavõimu hääletoru või tasuline ning selle võrra sõltumatum, aegajalt ebamugavaid küsimusi esitav ning opositsioonile võimude kritiseerimist võimaldav iga nädal ilmuv ajaleht, siis minu jäägitu poolehoid kuulub viimasele.

Loomulikult on vallajuhtidel soov, et elanikele hädavajalik info vallas toimuvast jõuaks võimalikult paljude vallakodanikeni. Seepärast võiksime arutada võtta varianti, kus kord kuus ilmuks Sõnumitooja, mida iga vald siis oma vallakodanikele postkastidesse telliks. Et info ei kuhjuks, võiksime selle „tasuta“ lehe kolme valla vahel erinevatele nädalatele jagada. Tegu oleks Sõnumitoojaga nagu iga teinegi number, ainult et teadetes, aga miks mitte ka uudistes ja kommentaarides oleks Kuusalu/Anija/Raasiku osakaal suurem kui kuu ülejäänud kolmes lehes.

Olen täiesti kindel, et selline kord kuus ilmuv poolik „järjejutt” ehk üle nelja nädala saad lehte, aga kolmel ei saa, tekitaks elanikes suuremat huvi ka vahele jäävate lehtede vastu ning kutsuks inimesi neid rohkem ostma või veel parem, tellima. Loomulikult tuleb üle vaadata ka Sõnumitooja saadavus veebist. Neile, kes seda soovivad, peaks andma võimaluse lugeda lehte ilmumisega samal päeval, selle eest loomulikult tasu makstes.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne pole mitte ainult raha lugeda (ehkki seda tuleb teha suure tähelepanuga), vaid ka tagada ajaloo jaoks sündmuste säilitamine (kroonika NB! väikese tähega), ning piirkondliku identiteedi ja maine kujundamine. Tänu Sõnumitoojale on Kuusalul-Anijal-Raasikul omavahel rohkem ühist kui näiteks Kernul-Vasalemmal-Padisel, kellel puudub ühisidentiteedi kandja.

Nii Kuusalus, Raasikul kui ka Anijas on võimul inimesed valimisliidust. Kas meie seisukohad oleksid jõudnud valijani nii lihtsalt, kui oleksime pidanud proovima neid üllitama ülemaakonnalises või koguni üleriigiliselt ilmuvas lehes? Kardetavasti mitte, eriti veel, kui olla enne valimisi opositsioonis.