Kuusalu valla alevike ÜVK ehitajad valitud

1159

Suvel algavad Kuusalus, Kolgas ja Kiius kaevetööd uute vee- ning kanalisatsioonitorustike panekuks.

Kuusalu valla 5,65 miljonit eurot (koos käibemaksuga) maksev kolme aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) projekt on jõudnud uude etappi – lepingud ehitajatega on sõlmitud, järgnevad geodeetilised mõõtmised ja projekteerimine. Kaevetöödega peaksid ehitajad alustama juunis Kiius, juuni lõpus või juulis Kuusalus ja Kolgas.

Tellija Kuusalu Soojus OÜ, mis kuulub Kuusalu vallale, jagas ÜVK ehitaja riigihanke neljaks: eraldi Kuusalu, Kiiu ning Kolga vee-ja kanalisatsioonitorude projekteerimine ja ehitus ning Kuusalu, Kolga ja Kiiu veepumplate rekonstrueerimine.

Hange toimus riigihangete registris e-hankena, kus võitjad selguvad automaatselt – soodsaim pakkuja, kes vastab kõikidele esitatud nõudmistele, saab lepingu. Kõige ajamahukam ongi enne võitjate väljakuulutamist  pakkumuste dokumentatsiooni hanketingimustele vastavuse kontroll, rääkis Kuusalu Soojuse tegevjuht Kalle Küngas.

Kuusalu aleviku torustikku hakkab ehitama Arco Ehitus OÜ, lepingu summa koos käibemaksuga on 2 576 000 eurot. Sama firma on peatöövõtja ka Loksa linna ÜVK puhul.

Projekti käigus rajatakse veevärk ja kanalisatsioon Kuusalu aleviku eramajade piirkonda, kus seni on saadud vett lokaalsetest kaevudest ning kanalisatsiooni pole. Mujal alevikus vahetatakse olemasolevad torud uute vastu. Joogiveesüsteemiga peaks liituma 350 uut klienti ning kanalisatsiooniga 485.

Kolga ja Kiiu torustikud kavandab ning ehitab Viimsi Keevitus AS – Kolga torustike eest tuleb tasuda koos käibemaksuga 1 067 000 eurot, Kiius on nende maksumus 862 000 eurot.

Kolgas uusi liitujaid ei ole kavandatud, vahetatakse välja amortiseerunud torud. Kiius tuleb kanalisatsioonile juurde umbes 50 liitujat.  

Kuusalu, Kolga ja Kiiu veepumplad rekonstrueerib samuti Viimsi Keevitus AS, tööd lähevad maksma 952 000 eurot.

Kokku rajatakse ligi 17 kilomeetrit uusi joogiveetorustikke, umbes 18 kilomeetrit kanalisatsiooni, veetöötlusseadmed pannakse kolme pumbamajja, paigaldatakse 55 tuletõrjehüdranti.

Pärast projekti lõppemist peaks Kuusalu Soojusel olema kolme aleviku peale vee ja kanalisatsiooniteenuse tarbijaid hinnanguliselt 2700.

Töövõtjatega sõlmitud lepingutes on kirjas, et tööd tuleb lõpetada 31. augustiks 2013.

Kalle Küngas ütles, et eelnevate läbirääkimiste käigus on peatöövõtjad lubanud teha suurem osa töödest ära 2012. aasta sees. Samas on KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimislepingu järgi aega ÜVK projekti elluviimisega kuni 2014. aasta maikuuni.

KIK toetab projekti Euroopa Ühtekuuluvusfondist 75,1 protsendi ulatuses ehk 3 250 345 euroga. Omaosalus on 24,9 protsenti, selle katteks võtab Kuusalu Soojus KIKi vahendusel laenu 1 173 088 miljonit eurot. Lisandub käibemaks.

Kiiu-Kuusalu jalgteega samaaegselt
Kalle Küngas: „Arvestame, et sel aastal toimub Kiiu ja Kuusalu vahelise kergliiklustee ehitus ning andsime ÜVK ehitajatele teada, et prioriteet on kõik Kiiu-Kuusalu jalgteega ristuvad torustikud. Need tuleb välja ehitada enne, kui peale tehakse jalgtee. Kiius juba ÜVK mõõdistustööd käivad, kokku on lepitud, et kaevama hakatakse kohe, kui võimalik. Me ei taha kergliiklustee ehitajatele jalgu jääda.“

Kolgas ja Kuusalus kogutakse andmeid, et saada ülevaade torude praegustest asukohtadest ja kõikidest ristuvatest kommunikatsioonidest. AS Viimsi Keevitus on alustanud ka alevike pumplate mõõdistamisega.

Märtsi lõpus toimub Kiius infopäev, kus OÜ Kuusalu Soojus esindajad tutvustavad Kiiu aleviku elanikele ja ettevõtetele alevikus kavandatud tööde aja­graafikut ning muud seonduvat. Infopäeva toimumise aeg sõltub Kalle Küngase sõnul projekti eskiisi ja ajagraafiku valmimisest. Sarnased koosolekud on kavas ka Kuusalus ja Kolgas, vajalikud eeltööd valmivad aprilli esimesel poolel.

„Loodame elanike mõistvale suhtumisele. Seoses kaevetöödega läheb paratamatult liikumine ebamugavamaks,“ lausus Kuusalu Soojuse tegevjuht.

Liitumistasud ja teenusehinnad?
Kas on juba teada, kuidas jääb võimalike liitumistasudega ning milliseks kujunevad edaspidi vee- ja kanalisatsiooni teenuste hinnad kolmes alevikus?

Kalle Küngas ütles, et vastavalt seadusele liitumistasu esialgu ei kehtestata – enam kui pooltel uutest liitujatest on majad ehitatud enne 1999. aastat.

Tulevaste võimalike teenustasude kohta rääkis ta, et arvutusi on tehtud, kõik variandid on mõistlike muutustega, keskmiselt peaksid praegused hinnad tõusma 4 protsenti aastas, arvestades elukalliduse tõusu: „Kuigi Kuusalu Soojus võtab omaosaluse katteks laenu, ei tähenda see, et joogivee ja kanalisatsiooni hinnad mitmekordistuksid.“

Eelmine artikkelVarastati katuseplekki
Järgmine artikkelKehra hoolekandekülas kerkivad esimesed kodud