Volikogu hakkab arutama Kehra rehehoone teemat

709

Vallavalitsuse seisukoht on siiani, et hoone Keskuse tänav 3 tuleb lammutada.

Kolmapäeval, 25. augustil korraldas Anija vallavalitsus Kehras koosoleku. Vallavanem Tiit Tammaru soovis seal rahvale  tutvustada vallavalitsuse tegevusplaani seoses rehehoonega ja kuulata inimeste ettepanekuid. Peale vallavanema tuli kohale 11 elanikku, uusi ettepanekuid ei tehtud.

„Olime valmis pannud 60-70 tooli, aga huvi oli väga väike. Tahtsime arutada, kas tekib mõni lahendus,“ sõnas Tiit Tammaru.

Ta andis koosolekul ülevaate maakivihoonete ehituse ajaloost, ehitusele esitatud nõuetest ja ohutustehnikast ehitusplatsil ning selgitas vallavalitsuse seisukohta Keskuse 3 rehehoone maha lammutada.

„Vallavalitsus nõudis sel kevadel vallakodanikelt oma hoonete ja rajatiste kordategemist, sest möödunud talv vajutas nii mõnegi hoone katuse sisse ja muutis selle varisemis­ohtlikuks. Elanike terav silm märkas kohe, et ka vallale kuuluv hoone on veidi viltu vajunud müüriga – sellest ka vajadus hoone lammutada. Hoone on sõiduteele liiga lähedal. Sõiduohutuse seisukohalt on seegi põhjus, mis toetab inimeste arvates lammutamisotsust,“ lausus Tiit Tammaru.

Koosolekul võtsid sõna paar lammutamisotsusega rahulolematut vallaelanikku, nende hulgas vallavolikogu liige Kaarel Aruste. Tema on vallavalitsusele esitanud ettepaneku luua hoonesse taluturg: „Rehehoone on ka väga väärtuslik pärandkultuuri objekt, mille lammutamine on lausa barbaarne käitumine, mis ei sobi kokku euroopaliku hea tavaga.

Eelnõu lammutamisotsus tühistada
Päev pärast koosolekut, 26. augustil oli Anija vallavolikogu istung. Kaarel Aruste esitas enne istungit volikogu otsuse eelnõu tühistada mais vastu võetud otsus hoone lammutada. Eelnõu tuleb hääletusele järgmisel volikoguistungil, 16. septembril.

„Selle istungi päevakorda eelnõu ei läinud, aga volikogu arutas, et hoonet ei saa veel lõhkuda, eelnõu tuleb enne läbi hääletada,“ rääkis Kaarel Aruste.

Ta leiab, et 15. mail vastu võetud otsuses ära toodud põhjused Keskuse tänav 3 hoone lammutamiseks ei vasta tegelikkusele: „Väideti, et hoonet pole vaja valla ülesannete täitmiseks. See seisukoht on väär. Valla üks ülesanne on luua ettevõtluseks soodsad tingimused. Taluturuga saaks luua soodsad võimalused väikeettevõtluse arendamiseks. Samamoodi on valla ülesanne luua vallarahvale mitmekesisemaid tingimusi vaba aja veetmiseks.
Hoonesse annaks teha käsitööringe. Seega pole õige vallavolikogu otsuses toodud väide, et vallal ei ole talle pandud ülesannete täitmiseks sellele hoonele kasutusotstarvet.“

Tiit Tammaru ütles, et taluturu idee pole reaalsele vajadusele põhinev: „Meil pole nii suurt ostjaskonda ega sedavõrd palju pakkujaid. Minule ka meeldib see hoone, aga sel pole praktilist väärtust.“

Tema sõnul tuleb maja igal juhul osaliselt maha lammutada: „Volikogu on võtnud vastu otsuse selle hoone lammutamise kohta. Vallavalitsus on volikogu liikmete soovil protsessiga viivitanud, et linna­elanike huvisid selgitada. Samas on lammutamiseks konkurss läbi viidud ja lammutamise leping juba kevadel sõlmitud. Ehituse ohutustehnikanõuete kohaselt ei ole rehehoonet antud olukorras võimalik renoveerima hakata – ikka tuleb osaliselt maha lammutada. Mul on elanikele teadaanne, et vallavalitsus hakkab linna planeeringut üle vaatama – teeb vajadusel selle peale konkursi. Planeerimise käigus leitakse lahendused ka Keskuse 3 krundile. Ei oska hetkel ennustada millised lahendused tulevad. Vajadusel säilitatakse mõni fragment sellest raudkivi hoonest. Ajaloolise pärandi säilitamiseks valime teise maakivist hoone vallamaja juures, see on muinsuskaitse all ning arhitektuur on palju täiuslikum.“

Kaarel Aruste: „Kui me ise pole võimelised rehehoonet korda tegema, tuleb see jätta järgmisele vallavalitsusele. Aga usun kindlasti, et oleme võimelised seda ka ise tegema. Julgen öelda, et rehehoone lammutamise poolt on vaid käputäis inimesi. Enamik, kellega mina rääkinud olen, peavad seda suureks rumaluseks.“

Eelmine artikkelAnija vallas oli peredele jalgrattamatk
Järgmine artikkelMetallivargad on endiselt liikvel