Kuusalu vald toetab kultuuriüritusi 12 782 euroga

959

Kultuuriettevõtmiste jaoks sai MTÜdele raha jagada küsitust kolmandiku võrra vähem.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas volikogu vabaaja komisjoni ettepanekul toetused 2011. aasta kultuuriüritustele. Tänavuses vallaeelarves on selleks 12 782,33 eurot ehk 200 000 krooni. Taotlusi esitati sügisel 305 000 krooni ulatuses.

Abivallavanem Milli Kikkas kommenteeris, et jätkuvates säästutingimustes ei ole võimalik kõiki taotlusi rahuldada, mõned jäeti seetõttu täielikult rahastuseta ning jagatavad summad jäid küsitust kuni poole võrra väiksemaks.

„Loodame, et valla piiratud võimalused ei pärsi aktiivsete inimeste teotahet,“ lausus ta.

Vallaeelarvest toetatakse 319,56 euro ehk 5000 krooniga kokku 13 kultuuriüritust: Veljo Tormise Kultuuriseltsi korraldatavat mihklipäeva perematka, mardi-kadripäeva stiilipidu, taidlejate talvepidu ja jõuluootuse meisterdamist; MTÜ Kiiu Arendus Kiiu mõisa juures tehtavat jaanituld ja jõulupidu; MTÜ Kolgaküla Selts filmifestivali „Kolgaküla filmides“ ja Kolgaküla koguperepäevi; Kuusalu Noortekeskused eestvedamisel lastekaitsepäeva tähistamist, Kolga noortekeskuse sünnipäevakuu ja jõulukodu läbiviimist; MTÜd Turbuneeme Selts kaluritepäeva ja Mait Lillemäed Kolga-Aabla jaanitule korraldamiseks.

Veljo Tormise Kultuuriselts saab 958,67 eurot (15 000 krooni) emadepäeva kontserdiks. MTÜle Kuusalu Noortekeskused antakse 63,91 eurot (1000 krooni) Kiiu noortetoa sünnipäevakarnevali ja 127, 82 eurot (2000 krooni) Kolga Noorteöö jaoks. Kolga Rahva Tantsu Seltsi toetatakse 191, 73 euroga (3000 krooni) Tõnu Lindveti 70. sünniaastapäeva tähistamiseks.

Vihasoo memmede tantsurühm saab 63,91 eurot nii piirkondliku seenioritantsupäeval ja kui ka Harjumaa memme-taadi tantsupeol osalemiseks.

Vallavalitsus kinnitas vabaajakomisjoni ettepanekul ka Kuusalu valla tellitud kultuuriürituste korraldajad ning toetussummad. Veljo Tormise Kultuuriselts korraldab traditsiooniliselt Kuusalu valla laululapse konkurssi, mida tänavu toetatakse 415,43 euroga (6500 krooni); lauritsapäeva pühitsemist, mille jaoks antakse 2556,47 eurot (40 000 krooni); kihelkonnamängu, mille vallapoolne toetus on 958,67 eurot (15 000 krooni); ning iseseisvuspäeva tähistamist,  toetussumma on 319,56 eurot. Kolgaküla Selts organiseerib Kuusalu valla aastapäeva tähistamise ja saab selleks 958,67 eurot.

MTÜle Eesti Laevajuhtide Liit antakse 1 597,79 eurot (25 000 krooni) valla merepäeva jaoks.

Aleksander Abergi 130. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi toetatakse 351,51 euroga (5 500 krooni).

Otsustati mitte toetada Kuusalu kihelkonna mailaata, sest tegu on äriüritusega, mis peaks end ise ära tasuma. Toetusraha ei saa Kolga-Aabla kaluritepäeva pidu, kuna sel aastal toetatakse Turbuneeme pidu. Kõnnu kooli mälestuskivi jäeti nimekirjast välja selgitusega, et taotlus oli pealiskaudne ning pole põhjendatud kogu maksumuse katmine vallaeelarvest. Juminda poolsaare jõulupeo kohta leiti, et see on külade siseüritus, mida võib soovi korral rahastada külade toetusest. MTÜ Vihasoo Kultuuriseltsi taotlus Tredegarhouse folkfestivalil osalemiseks Suurbritannias jäi rahastuseta sest, et sõitu toetatakse LEADER-programmist ning komisjon ja vallavalitsus olid seisukohal, et täisealised taidlejad peaksid ise tasuma oma­osaluse.

Eelmine artikkelKehra linnas löödi meest
Järgmine artikkelTeeme Ära 2011 talgupäev on laupäeval, 7. mail