Kuusalu uued soojatrassid peavad olema sügiseks maas

1313

KIK andis Kuusalu kaugküttetorustiku renoveerimiseks pikendust 31. oktoobrini 2011, Kolga jaoks detsembrini 2012.

Kuusalu Soojuse juhatuse esimehel Kalle Küngasel on kiired ajad – peale selle, et tuleb tegeleda valla kolme aleviku joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemi 5,6 miljonit eurot maksva rekonstrueerimisprojektiga, peab lõpule viima ka Kuusalu ja Kolga alevike kaugküttetorustike renoveerimisprojektid.

Kuusalu soojatorustiku renoveerimiseks on saadud Kesk­konna­investeeringute Keskuselt (KIK) poolteist aastat tagasi, 2009. aasta novembris nõusolek toetusraha eraldamiseks. Tookordsete hinnangute järgi pidi projekti kogumaksumus olema maksimaalselt 320 000 eurot, KIK toetab 40 protsendi ulatuses ehk kuni 128 000 euroga.

Kolga aleviku soojatrasside renoveerimise toetamisotsus langetati KIKis samuti novembris 2009. Kolga projekti hind on varasemate arvestuste järgi 613 000 eurot, ka sellele on KIK lubanud 40 protsenti ehk kuni 245 200 eurot.

Kui rahaeralduse otsused kinnitati, olid tööde lõpptäht­aegadeks määratud Kuusalu alevikus 30. september 2010 ja Kolgas 31. mai 2011.

Ent kummalgi pool pole töid seni alustatud ning Kuusalu Soojus on saavutanud KIKiga kokkuleppe lükata täht­ajad edasi – Kuusalus tuleb soojatorustik maha panna nüüd hiljemalt 31. oktoobriks 2011 ning Kolgas 31. detsembriks 2012, kuid tingimusel, et toetuse põhisumma kasutatakse 2011. aasta jooksul.

Kalle Küngas, kes alustas Kuusalu Soojuse juhina tööd mullu sügisel, selgitab, et kaugküttetorustike renoveerimistööd jäid ellu viimata omaosaluse ehk nõutava 60 protsendi puudumisel. Nende summade katteks tuleb võtta laenu ning tookord puudus selleks ettevõtte nõukogu ja ka omaniku, Kuusalu valla, otsus. Kuusalu Soojus tegeles eelmisel aastal Salmistu veesüsteemi väljaehitamisega. Nõukogu soovis laenu võtmise otsuse langetamiseks rohkem infot, kuid just siis toi­mus juhatuse esimehe vahe­tus.

Kuusalu kohta riigihange tehtud
Kuusalu aleviku kaugküttetorustiku renoveerija leidmiseks on riigihange korraldatud – pakkumuste esitamise tähtaeg oli 23. juuli 2010. Saadi kaks pakkumust, kuid võitja väljakuulutamine ja lepingu sõlmimine lükkus omaosaluse rahastamisallika puudumisel edasi.

Kalle Küngas: „Kui asusin Kuusalu Soojuse juhina tööle, oli mu ülesanne kõigepealt koostada ettevõtte arengukava. See on tehtud, arengukavas on välja toodud kõik võimalikud tegevusvariandid. Praeguseks on arengukava heaks kiidetud, nõukogu on seda meelt, et ettevõte peab jätkama soojatootmist Kuusalus ja Kolgas ning ka joogivee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist Kuusalus, Kolgas, Kiius ja mitmes külas. Soojatorustike renoveerimist ei ole mõtet edasi lükata, kui KIK on juba lubanud aidata.“

Praegu käivad läbirääkimised mõlema pakkujaga, juhatuse esimees loodab aprilli lõpuks jõuda ehitusfirmaga lepingu sõlmimiseni.

Ta kommenteerib, et hea oleks, kui kokkulepe saavutataks ega peaks varasemat hanget tühistama: „Kui tuleks korraldada uus hange, kujuneks see väga suure tõenäosusega kallimaks ja aeg liigub halastamatult uue küttepe­rioo­di alguse suunas.“

Kuna Kuusalus peavad uued soojatorud olema paigaldatud lähema poole aasta jooksul, siis algavad ehitustööd eeldatavasti sel suvel.

Kuusalu soojatorustik on ehitatud 1970-1980ndatel aastatel. Renoveeritakse kokku üle 1,2 kilomeetri, puutumata jääb Kuusalu lasteaia trassilõik, see tehti korda koos lasteaia remondiga.

Kolgas hange tegemata
Kolga aleviku vanimad kaug­­küttetorud on 1976. aastast, viimased on pandud 1985. Nüüd uuendatakse kogu olemasolev küttetrass, kokku 2,35 kilomeetrit. Tööde käigus likvideeritakse 1,5 kilomeetrit tarbevee torustikku ning korrusmajadesse paigal­da­takse soojusvahetid.

Ka Kolga kool jääb edaspidi kaugküttesüsteemi. Kalle Küngas põhjendab, et ükski teine kütmisvariant ei ole kooli puhul kaugküttest efektiivsem, kui arvestada kokku ehituse- ja ekspluatatsiooni­kulud.

Praegu käib Kolga torustike vahetaja leidmiseks hanke ettevalmistamine.

Kas küttehind tõuseb?
Kuna ettevõte peab soojatrasside väljavahetamiseks kulutama 60 protsendi ulatuses laenuraha, tekib küsimus, kas soojahind võib tõusta.

Kalle Küngas vastab, et renoveerimistöödega seotud võimaliku hinnatõusu hoiab ära edaspidine kokkuhoid soojakadude arvelt: „Omaosaluse loodame katta kadude vähenemisega, Kuusalus oli eelmise talve soojakadu 34 protsenti. Iseasi on, kuidas muutub põlevkiviõli hind – märtsis Kolka varukütuseks ostetud õli oli detsembris muretsetust 30 protsenti kallim. Ja hakkepuidu hinda ei ole praegu nõus keegi prognoosima. Aga ilmselt tõuseb naftasaaduste omast aeglasemalt. Me ei saa ignoreeride kütusehinnast tulenevaid muutusi.“

Kolga aleviku küttehinna kohta lausus ta, et Kolgas tõstsid soojahinda lisaks kadudele ka lekked torudest. Kolgas on pinnase niiskus vähendanud torude eluiga.

Uutele soojatorudele antakse tema sõnul garantii vähemalt kuni 50 aastaks.

Eelmine artikkelKehra linnas löödi meest
Järgmine artikkelTeeme Ära 2011 talgupäev on laupäeval, 7. mail