Anija, Kuusalu, Raasiku valla ja Loksa linna rahvastikust

1291

Rahvaloenduse järgi on Anija vallas eestlasi 70,1 protsenti, Kuusalu vallas 94,5, Raasiku vallas 92,3 ja Loksa linnas 69.

Eesti riik viis 2011. aastal läbi rahvaloenduse. Selle tulemusi hakkas statistikaamet avaldama mullu detsembris.

Võrdleme esmapilgul võrreldamatuid näitajaid: rahvaloendust aastal 2011 ja rahvastikuregistrit seisuga 1. jaanuar 2013 – vahe on rohkem kui aasta, selle jooksul on mõndagi muutunud. Otsustasime teha nii seetõttu, et rahvaloenduse andmed alles avalikustati, neid hakatakse mitmel pool kasutama. Samas on praegune seis registri järgi juba teistsugune. Arvestasime ka sellega, et meie omavalitsuste rahva­arv 1. jaanuarist 2012 kuni 1. jaanuarini 2013 pole registri järgi väga oluliselt muutunud.  

Esialgu pole rahvaloenduse andmeid koondatud omavalitsuste kaupa, neid on keeruline ja aeganõudev leida ning palusime abi vallasekretäridelt, et nad võtaksid oma piirkonna kohta välja mõned näitajad. Et oleks kõnekam ja saaks võrrelda rahvastikuregistri andmetega, aitasid meid ka registripidajad.

Kui võrrelda rahvastikuregistrit ja rahvaloendust, siis elab tegelikult mujal kõige rohkem inimesi Kuusalu vallast – saadud tulemuste põhjal on vahe 354. Loksa linna asemel on oma tõeliseks elukohaks märkinud teise paiga 152, Raasiku vallast 130 ning Anija vallast 115 inimest. Need võivad enamasti olla tudengid, kes on sisse kirjutatud vanemate juurde, kuid enamuse ajast elavad õpingukohas, aga ka Soome ja mujale väljapoole Eestit tööle läinud inimesed, oletatakse omavalitsustest.

Anija vallas on 1. jaanuari 2013 seisuga 5846 elanikku, rahvaloenduse andmetel pidas valda oma elukohaks 5731 inimest. Seda on 115 inimese võrra vähem, kui märgitud rahvastikuregistris.

Registri järgi on tööjõulist elanikkonda 3787, neist 1971 mehed ja 1816 naised. Loenduse andmetel aga 3623, mehi 1814, naisi 1809.

Kuni 17aastasi lapsi on registri põhjal 1070, neist poisse 534, tüdrukuid 536, aga loenduse andmetel on lapsi rohkem – 1142, poisse 575, tüdrukuid 567.
Üle 65astaseid ja vanemaid on Anija valla registris 989, mehi 329 ja naisi 660. Loenduse andmed: kokku 966, mehi 311 ja naisi 660.

Register annab Anija valla meeste keskmiseks vanuseks 38 aastat ja naistel 43,4, loenduse järgi on vastavalt 37,5 ja 43,3.

Eestlasi on Anija valla elanike registris 3542, venelasi 1182, ukrainlasi 197, valgevenelasi 72, soomlasi 61, leedukaid 31, lisaks veel mitmeid rahvusi. Samas on 661 inimese puhul rahvus märkimata. Loenduse järgi on Anija vallas eestlasi 4018 – 70,1 protsenti.

Kuusalu vallas on käesoleva aasta algusest ametlikult elanikke 6766. Rahvaloenduse järgi on valla oma elukohaks märkinud 6412 inimest – vahe on 354 inimest.

Tööjõulisi elanikke on Kuusalu valla registri põhjal 4342, mehi 2297 ja naisi 2045. Loenduse järgi on 4012: mehi 2109, naisi 1903. Lapsi on registris 1328, poisse 686, tüdrukuid 642, ent loenduse järgi 1301, poisse 661 ja tüdrukuid 640. 65aastaseid ja vanemaid on valla registris 1096, neist mehi 417 ja naisi 679. Loendus annab nende koguarvuks 1099: mehi 395 ja naisi 704.

Kuusalu valla meeste keskmine vanus on registri järgi 38,3 ja naistel 41,91 aastat. Loenduse andmetel on need vastavalt 38,2 ja 42,8 aastat.

Eestlasi on Kuusalu vallas registri põhjal 5350 ehk 79,1 protsenti, venelasi 222, ukrainlasi 33, soomlasi 32, samas on rahvus määramata 1075 inimese puhul.
Rahvaloenduse tulemusel on eestlasi 6058 – 94,5 protsenti, mitte-eestlasi on 350, 4 inimese rahvus jäi märkimata.    

Raasiku vallas on registri järgi elanikke 4709, rahvaloenduses nimetasid end valla alalisteks elanikeks 4579 inimest – 130 vähem.

Tööjõulise elanikkonna suurus on registris 2968, neist mehi 1535 ja naisi 1433. Loenduse andmetel oli neid 2858, mehi 1459 ja naisi 1399. Laste arv on registris 1038, poisse 545 ja tüdrukuid 495. Loenduse põhjal on neid 1030, poisse 528 ja tüdrukuid 502. Pensionäre alates 65. eluaastast on registris 703, mehi 254 ja naisi 449, rahvaloenduse järgi 691, mehi 240 ja naisi 451.

Registri põhjal on valla elanike keskmine vanus meestel 36,7 aastat ja naistel 41,4, loenduse andmetel on need vastavalt 35,9 ja 40,9 aastat.

Eestlasi on Raasiku vallas registri järgi 3595, venelasi 233, ukrainlasi 29, soomlasi 20, valgevenelasi 13, samas on andmed puudu 786 isiku kohta.

Rahvaloenduse andmetel on eestlasi 4227 ehk 92,3 protsenti, mitte-eestlasi 346 ja 6 inimest pole rahvust määratlenud. 

Loksa linnas elab registri andmetel 2911 inimest, rahvaloenduse järgi 2759 – 152 inimest vähem.

Tööjõulist elanikkonda on registris 1939, mehi 1016, naisi 923. Rahvaloenduse põhjal on tööealisi Loksal 1791, mehi 879, naisi 912. Lapsi on registri põhjal 404, poisse 221, tüdrukuid 183 ja loenduse järgi 427, poisse 241, tüdrukuid 186. 65aastasi ja vanemaid on registris 568, mehi 188, naisi 380. Loenduse tulemusel on neid 541, mehi 180 ja naisi 361.

Eestlasi on Loksal registri järgi 689 ehk 24 protsenti ja mitte-eestlasi 1808 ehk 62 protsenti. Andmed on registris puudu 414 inimese (14 protsenti) rahvuse kohta. Rahvaloenduse põhjal on eestlasi 845 ehk 31 protsenti ja teistest rahvustest elanikke kokku 69 protsenti. 7 inimest jätsid rahvuse märkimata.

Järgmises Sõnumitoojas tutvustame andmeid meie suuremate asulate kaupa.


Viimased andmed Tallinnasse registreerimisest

Seoses Tallinna tasuta ühis­transpordiga on hakanud paljud end selle elanikeks registreerima. Tavatult suur liikumine on ka Ida-Harju omavalitsustes.

Esmaspäeval saadud andmetel on 1.-11. jaanuarini Anija vallast lahkunud 21 elanikku, neist 14 Tallinna; Kuusalu vallast lahkus 22, neist 16 Tallinna; Raasiku vallast 21, neist 20 Tallinna ning Loksa linnast 14 ja nad kõik Tallinna.

 

Eelmine artikkelMajutusasutuses toimus vargus
Järgmine artikkelHoolekogu ettepanek – muuta Kolga keskkool põhikooliks