Kuusalu vald ei vabasta enam jäätmeveost prügila tšeki alusel

734

Kuusalu vallavolikogu kinnitas uue jäätmehoolduseeskirja.

Kuusalu vallavolikogu kolmapäeva, 31. oktoobri istungil kinnitatud uue jäätmehoolduseeskirjaga on muudetud jäätmeveost vabastamise korda.

Suurim muutus tuleneb 2010. aastast kehtima hakanud seadusemuudatusest – enam ei saa taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust juhul, kui maa­omanik viib ise oma olmeprügi prügilasse ning tõendab seda tšekiga.

Vastavalt uuele eeskirjale on jäätmevaldajal õigus esitada vallavalitsusele avaldus tähtajaliseks ja erandkorras vabastamiseks, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutada ning kui jäätmevaldaja viibib kinnistul suveperioodil 1. maist kuni 30. septembrini, vabastuse perioodiks loetakse siis ajavahemikku 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Erandkorras vabastamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus. Vallavalitsus kontrollib avalduse vastavust eeskirja nõuetele ning esitatud andmete faktilist õigsust ja langetab otsuse 30 päeva jooksul alates avalduse registreerimisest.

Eeskirjas on ka säte, et iga aasta 20. jaanuariks peab korraldatud jäätmeveost vabastatud isik esitama vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või seda pole kasutatud. Kui selleks ajaks kirjalikku teadet pole, loetakse kinnistuomanik alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Valla keskkonnapeaspetsialist Mailis Virve rääkis Sõnumitoojale, et jätkab külade kaupa kontrolli Radix Hoolduse OÜga sõlmitud jäätmeveolepingute üle.
Lähiajal saavad vallavalitsuselt kirja Kõnnu, Kemba, Põhja, Mäepea, Sõitme ja Kursi külade kinnistuomanikud, kellel jäätmeveoleping puudub. Tema andmetel ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud Kemba külast 11, Põhja külast 6, Mäepealt 17, Kõnnust 31, Kursilt 12 ja Sõitmelt 28 kinnistut.

Kirjas palutakse kuu aja jooksul sõlmida Radix Hoolduse OÜga jäätmeveoleping. Lisatud on hoiatus, kui lepingut ei sõlmita ning puudub ka vallavalitsuse vabastus korraldatud jäätmeveost, võib vallavalitsus algatada väärteomenetluse ja määrata trahvi.

Kevadel saatis keskkonnapeaspetsialist meeldetuletused Hara, Kalme, Hirvli, Kahala ja Kaberla külla. Paljud seepeale liitusid, osad taotlesid vabastust, ligi veerand maaomanikest ei ole vastanud.

Mailis Virve lubas, et saadab ka sinna uued märgukirjad, kui ei reageerita, annab info edasi valla väärteomenetlejale.

Ta tutvustas uut jäätmeveoeeskirja 1. novembri õhtul Kolgaküla rahvamajas toimunud külavanemate koosolekul. Külavanemad tõdesid, et vähemaks on jäänud olme- ja ehitusprahi viimist metsa alla. Kinnistuomanikele lubati selgitada, et neil on võimalus sõlmida prügiveoleping ka mitmekesi koos, ning juhul, kui prügiauto kodudeni ei pääse, võib viia konteineri kohta, kuhu masin saab tulla.   

Kuusalu vallas on ehitistega kinnistute ­omanikke 3665, korraldatud jäätmeveoga on praeguseks liitunud umbes 1800.

Kuusalu vallavalitsus on ühinenud Teeme Ära uue aktsooniga – 17.-25. novembril toimub jäätmetekke vähendamise nädal. Kavas on mitmesugused selgitavad üritused koolides, lasteaedades, noortekeskustes.

Eelmine artikkelRaasikul oli maja suitsu täis
Järgmine artikkelERI KLAS juhatas Kuusalus noortekoori ja orkestrit