VÄRNER LOOTSMANN vabastati maavanema ametist

1751

VÄRNER LOOTSMANN: „Maavanema ametist vabastamise korraldus ja nimetatud auto teema ei ole omavahel seotud.“VÄRNER LOOTSMANN kavatseb vabariigi valitsuse otsuse kohtus vaidlustada.

Neljapäeva, 22. oktoobri hommikul lisas vabariigi valitsus istungi päevakorda Harju maavanema Värner Lootsmanni ametist vabastamise vastavalt regionaalminister Siim Valmar Kiisleri ettepanekule. Minister põhjendas otsust koostöö mittelaabumisega – seadus lubab maavanema ametist vabastada pärast aastast koostööd ning üks võimalik põhjus võib olla koostöö mittelaabumine.

Siim Valmar Kiisler selgitas vabariigi valitsuse pressikonverentsil, et  Värner Loots­­manni töös oli mitmeid sisulisi probleeme: menetlustähtaegadest mittekinnipidamine, järelevalve teostamine, õiguste delegeerimine jm. Üheks suurimaks probleemiks nimetas ta  maavanema käitumist konfiskeeritud varaga.
Ta rääkis, et seaduse mõte on, kui konfiskeeritakse auto ja antakse üle maavalitsusele mahamüümiseks, siis tuleb kohe asuda vara hindama ning korraldama enampakkumist.

Ministri sõnul saatis ta maavanemale 25. juunil ametist vabastamise korralduse eelnõu tutvumiseks ja omapoolse seisukoha andmiseks. Samal päeval maavanem haigestus. Oma vastuväite esitas Värner Lootsmann 16. oktoobril, selles leidis ta, et konfiskeeritud vara enda kasutusse jätmine on igati mõistlik. See näitas selgelt tema ja Värner Lootsmanni erinevat suhtumist maavanema rolli, märkis regionaalminister.

Nädal varem teatas ajaleht Postimees, regionaalminister moodustas komisjoni, et selgitada välja, miks kasutab Harju maavanem Värner Lootsmann maavalitsuse käes olevat luksusmaasturit Mitsubishi Pajero, mis on konfiskeeritud narkodiilerilt. Maavanem sõitis sellega ka haiguslehel olemise ajal. Ajalehe andmetel oli siseministeerium juba varem juhtinud Harju maavanema ja maavalitsuse tähelepanu sellele, et konfiskeeritud autosid ei tohi kasutada, vaid peab maha müüma. Siseministeeriumi siseauditi osakonna hinnangul tekitas ministri ja ministeeriumi kantsleri korralduse mittetäitmine maavalitsusele materiaalset kahju ning kahjustas regionaalvaldkonna mainet.

Ajakirjandus on Harju uue maavanema kandidaadina nimetanud reformierakondlast Ülle Rajasalu. Samas on regionaalminister kinnitanud, et ei avalikusta kandidaadi isikut enne, kui maakonna omavalitsused on jõudnud pärast kohalikke valimisi kinnitada uued omavalitsusjuhid. Maavanema kandidaati tuleb tutvustada maakonna omavalitsusjuhtidele ning saada neilt kooskõlastus, selgitas minister.

Alates Värner Lootsmanni haigestumisest 2009. aasta mais on Harju maavanema kt maavalitsuse maaosakonna juhataja Jaan Mark. 

Hüvitis 180 000 krooni
Värner Lootsmann lubas sel nädalal otsustada kuidas ta oma ametist vabastamise otsuse vaidlustab. Ta nimetas põhjendust naeruväärseks ja otsust poliitiliseks.

Maavanemal on  õigus saada ametist vabastamise korral hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses. Harju maavanema palk on Eesti Päevalehe andmetel 30 000 krooni kuus, mis teeb kuue kuu palgaks 180 000 krooni.

Raadio 2 pühapäevases saates „Olukorrast riigis” kommenteerisid ajakirjanikud Kalle Muuli ja Anvar Samost Harju maavanema ametist vabastamist. Nad viitasid päev varem samale raadiokanalile antud intervjuule, kus Harju maavanem oli öelnud, et maasturiga sõitmise määras talle arst seljaprobleemide tõttu. Anvar Samost sõnas keskerakondlase Värner Loots­manni maasturijuhtumile viidates, et see peaks äratama sotsiaaldemokraatide valv­­suse selles osas, kas nad ikka tahavad selliste väärtuste nimel Keskerakonnaga koalitsioone moodustada.

Ametis ligi neli aastat 
Värner Lootsmanni kinnitas maavanemaks Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus 2006. aasta veebruaris viieks aastaks. Otsus langetati hoolimata sellest, et Harjumaa Omavalitsusliidu volikogu, mis koosneb maakonna vallavanematest, linnapeadest ja volikoguesimeestest, ei andnud tema kandidatuurile kooskõlastust. Poolt olid 16 ja vastu 20.

2007. aastal moodustati pärast riigikogu valimisi Reformierakonna, IRLi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsus, siseministriks saanud Vallo Reimaa püüdis Värner Lootsmanni maavanema ametist vabastada, kuid ei leidnud siis põhjendatud juriidilisi argumente.

Regionaalminister  määras  2007. aastal Loksa linnavalitsuse ja -volikogu toimingute üle järelevalvet teostama Lääne-Viru maavanema, sest Harju maavanem abikaasa Helle Lootsmann on Loksa linnapea.

Eelmine artikkelVikipalu külas tulekahju
Järgmine artikkelAruküla kool kolis renoveeritud majja