Kuusalu vald annab hajaasustuse programmist toetust 9 perele

2205

Taotlustest tehti pingerida, jagada oli 40 000 eurot, kaks peret jäid toetusest ilma.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas hajaasustuse programmi projektide rahastuse. Jagamisele läheb 40 000 eurot. Rahastatakse 12 projekti, toetust saavad 9 peret, neist kolm peret küsisid ja said rahastuse kahele projektile.
Seekordsesse taotlusvooru esitati kokku 17 projekti, hindamiskomisjon tutvus oludega, tunnistas kaks neist nõuetele mittevastavaks ja jättis hindamisele panemata, kuna kinnistutel puudus elamu.
Nõuetele vastavaid rahataotlusi oli 15, neist pingerea lõppu jäänud kolm projekti jäid rahapuudusel toetuseta. Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Mailis Virve selgitas, et hindamiskomisjon arvestas taotlustele hindepunktide jagamisel kasusaajate ja eraldi ka laste arvu peres, projekti maksumust inimese kohta ning lahendust vajava probleemi suurust.
Hindamiskomisjoni kuulusid Mailis Virve, vallavanem Urmas Kirtsi, abivallavanem Tõnu Ammussaar, pearaamatupidaja Ly Korotejev-Piir, ehitusspetsialist Ljubov Beglova ja Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas.
Priit Lahemaa saab Aru küla Käosalu talu veevarustuseks 2284,11 ja kanalisatsiooniks 1758,09 eurot, tema omaosalus on vastavalt 1141,89 ja 2238,44 eurot.
Juhan Juurikule antakse Kolgas asuva Pähklimetsa talu veevarustuse rajamiseks ja vajalike seadmete soetamiseks 4477,56 ning kanalisatsiooni ja seadmete jaoks 1220,87 eurot, omaosalus on vastavalt 878,81 ja 610,35 eurot.
Diana Kaljulale eraldatakse Põhja küla Kurblu kinnistu puurkaevu projekti jaoks 5720,29 eurot, omafinantseering on 2859,71 eurot.
Reelika Laurentile antava toetuse suurus on 6296,31 eurot – Vahastu küla Väike-Klaukse talu puurkaevu, pumba ja joogiveetorustiku jaoks. Omaosalus on 3147,69 eurot.
Kajanee Teder saab Muuksi küla Sepa kinnistu veepuhastussüsteemi ja kaevumaja rajamiseks 2935,82 eurot, endal tuleb lisada 1540,79 eurot.
Kaisa Linnole antakse Kolgakülas Vallamaja kinnistu kanalisatsioonisüsteemi jaoks 3352,17 eurot, omafinantseering on 1675,83 eurot.
Ingrid Pärnale eraldatakse 3776 eurot Muuksi küla Keskküla kinnistu veesüsteemi jaoks, perel endal tuleb tasuda 1888 eurot.
Heidi Edela saab 2447,46 eurot Tammistu küla Kruusiaugu vee- ja 1351,54 eurot reoveeprojekti jaoks, omaosalus on vastavalt 1223,54 ning 2830,54 eurot.
Erki Malmile antakse Rummu küla Aia talu biopuhasti projekteerimiseks, ostuks ja paigalduseks 4380,22 eurot, omaosalus on 2189,78 eurot.
Pingereas jäid viimasteks ning rahapuudusel toetuseta Hara küla Raimiku kinnistu juurdepääsutee ja reoveesüsteemi projekt ning Uuri küla Petsi kinnistu veepuhastusseadme soetamise rahataotlus.
Mailis Virve kommenteeris, et need võib esitada uuesti järgmisel aastal, kui kuulutatakse välja hajaasustusprogrammi järgmine taotlusvoor. Ka tänavu jaotus programmi rahastus kolmeks: võrdselt kolmandiku annavad vald, riik ja taotleja.

Eelmine artikkelAustatud soomepoisid, nende sugulased ja sõbrad!
Järgmine artikkelKehra Põrgokõsõ mängis täispikkuses „Eesti matust“