Austatud soomepoisid, nende sugulased ja sõbrad!

2756

Peep Pillak

Mitu aastat on tegemisel Teise maailmasõja ajal Soome sõjaväes teeninud Eesti vabatahtlike ehk soomepoiste elulugude raamat ja see tahetakse  trükis välja anda veel 2014 aasta lõpus. Uus soomepoiste elulugude raamat „Eestlased ja Eesti vabatahtlikud Soome sõjaväes Teise maailmasõja ajal“ ilmub tublisti parandatud ja tunduvalt täiendatud kujul.
Paljude meeste puhul on puudulik teave nende saatuse kohta sõjajärgsel ajal: kus täpselt elas ja töötas või õppis, so kõik olulisemad tegevus-, samuti ka huvialad; kindlasti peaks kirjas olema metsas oleku või enda varjamise aeg, tähtis on ka täpne teave vangistamise ja vabastamise kohta.
Iga eluloo juurde peaks kuuluma portreefoto, kuid paljudest meestest fotod puuduvad. Kõige parem, kui eluloo juures oleks foto, mis on tehtud Soome mundris või sõja ajal. Sellise puudumisel võib foto olla ka varasemast või hilisemast ajast, kasvõi tänasel päeval tehtud.
Palume kõikide soomepoiste, nende sõprade, sugulaste või tuttavate kaasabi, et elulood saaks võimalikult täpsed ja täielikud. On ju iga soomepoisi lugu osa meie ühisest ajaloost, mis tuleb edastada tulevastele põlvedele.
Andmed ja fotod võib saata nii elektrooniliselt kui ka posti teel kas otse raamatu koostajale või Soomepoiste Pärimusühingule: Peep.Pillak@gmail.com, Hiiu-Maleva 1, 11618 Tallinn, Estonia. Telefon: 372 53099423. Soomepoiste Pärimusühing, Toompea 8, Tallinn 10142. Telefon: 372 6660435. toimisto@hot.ee

Eelmine artikkelVallaeelarvest Viinistu rahvamajale 870 eurot
Järgmine artikkelKuusalu vald annab hajaasustuse programmist toetust 9 perele