Kuu­sa­lu pa­su­na­koor on Ees­ti aas­ta 2021 puhk­pil­lior­kes­ter

95
Kuu­sa­lu pa­su­na­koor esi­nes möö­du­nud lau­päe­val es­ma­kord­selt Es­to­nia kont­ser­di­la­val. Esip­laa­nil di­ri­gent OTT KASK. Fo­to Re­ne Mitt

Ees­ti Koo­riü­hing kuu­lu­tas lau­päe­val, 5. veeb­rua­ril Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis aas­ta­ga­lal väl­ja koo­ri- ja puhk­pil­li­muu­si­ka aas­tap­ree­mia­te saa­jad.

Aas­ta puhk­pil­lior­kest­riks ni­me­ta­ti Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, kel­le esi­ta­sid no­mi­nen­diks Koo­ri­juh­ti­de ja Muu­si­kaõ­pe­ta­ja­te Har­ju­maa Ühen­dus, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ning Va­ba­riik­lik Or­kest­ri­juh­ti­de Puhk­pil­lior­kes­ter.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koor tä­his­tas hil­ju­ti 150. sün­ni­päe­va. Koor on asu­ta­tud 1870. aas­tal, ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu lü­ka­ti juu­be­li­kont­sert 2020. aas­tal eda­si, ka­vas on tä­na­vu ke­va­del, 21. mail.

Ees­ti Koo­riü­hin­gu ga­la pu­hul väl­ja an­tud aas­ta­raa­ma­tus tut­vus­ta­tak­se no­mi­nen­te. Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri koh­ta on kir­jas, et te­gu on Ees­ti ühe va­ni­ma tä­ni­ni te­gut­se­va puhk­pil­lior­kest­ri­ga.

Di­ri­gent Ott Kask on Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri ju­ha­ta­nud ala­tes aas­tast 1988. Ta on Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li puhk­pil­liõ­pe­ta­ja ja di­ri­gent, ka Tal­lin­na muu­si­ka­koo­li pil­liõ­pe­ta­ja. Ott Kask oli no­mi­nent veel ka­hes ka­te­goo­rias: aas­ta puhk­pil­lior­kest­ri di­ri­gent ja aas­ta kor­ral­da­ja.

Aas­ta te­gu ka­te­goo­ria no­mi­nen­ti­de seas oli maa­kon­da­de mar­si­vii­si­de ko­gu­mik „Tor­ma­kas al­gus“, mi­da esit­le­ti mul­lu ok­toob­ris Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Ott Kask oli üks ko­gu­mi­ku põ­hi­mõt­te väl­ja­töö­ta­ja ja nel­ja or­kest­ri­sea­de au­tor.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koor esi­tas ga­lal kaks muu­si­ka­pa­la – kõi­ge esi­me­se pa­la „Oh võt­kem ju­ma­lat“ ja es­maet­te­kan­de­na Ott Ka­se loo­dud „Can­ta­bi­le e mar­cia­le“, mis oli tel­li­tud EELK vai­mu­li­ku­le lau­lu­peo­le, aga lük­kus pan­dee­mia pä­rast eda­si. Pasunakoori kooseisus olid laval Anne Jalakas, Kristina Adler, Karolina Adler, Maarja Engel Paenurm, Minna Olli, Lauri Metus, Marko Metus, Eliisa Helene Mäeväli, Indrek Varend, Johannes Paenurm, Sandra Vilimäe, Uku Aasrand, Marko Kask, Ero Esko, Georg Raudla, Allan Järve, Samuel Jalakas, Jüri Rebane, Margus Freiberg, Reedik Raudla, Richard Raudla, Sten Valdmaa, Pärtel Sarap, Katri Mangelsoo, Gerda Triin Hääl, Jaak Saarma, Kaido Rohtmets.

Eelmine artikkelCo­vid-toe­tu­se taot­lu­sed Ani­ja ja Raa­si­ku val­last
Järgmine artikkelKodu­ko­ha Va­li­mis­liit ja EK­RE sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu Raa­si­ku val­la juh­ti­mi­seks