Co­vid-toe­tu­se taot­lu­sed Ani­ja ja Raa­si­ku val­last

83
SILLE NOOR.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le esi­ta­ti et­te­võ­te­te Co­vi­di-meet­mest toe­tu­se saa­mi­seks 13 pro­jek­ti, neist Ani­ja ja Ko­se val­last 5, Raa­si­ku val­last 3. Kok­ku taot­le­ti 226 000 eu­rot, ja­ga­da on 153 617 eu­rot. Toe­tust soo­vi­tak­se sead­me­te ost­mi­seks, hoo­ne­te ehi­ta­mi­seks või re­no­vee­ri­mi­seks. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor üt­les, et prae­gu käib pro­jek­ti­de teh­ni­li­ne kont­roll, peaae­gu kõi­gi pro­jek­ti­de juu­res on puu­du­si. Käesoleval nädalal kinnitatakse projektide hindamiskomisjon.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus kor­ras­tab vallavalitsuse tellimusel Lee­gi­ran­na pump­la ja pa­neb reo­vee­ma­hu­tid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu pa­su­na­koor on Ees­ti aas­ta 2021 puhk­pil­lior­kes­ter