Kuusalu noortekeskuses oli sügisene lastelaager

1060

Kuusalu Lastekaitse Selts ja noortekeskus sisustasid 30 lapse sügisese koolivaheaja.

Kuusalu Lastekaitse Selts tegi Kuusalu noortekeskusele ettepaneku korraldada oktoobri lõpus koolivaheajal noortekeskuses neljapäevane laager. MTÜ sai Kuusalu valla eelarvest käesoleva aasta pereüritusteks, matkadeks ja muudeks lastele suunatud ettevõtmisteks 10 000 krooni. Lastelaagrile kulus sellest 5000 krooni, ülejäänu eest korraldatakse põhikoolilastele detsembri alguses üritus vabas looduses. 

Valla haridusspetsialist, lastekaitse seltsi liige Kai Sinisalu rääkis, et laagrisse kutsuti lasterikaste perede ja üksikemade lapsed, kokku 30 noort vanuses 7-12 eluaastat. Kõik lapsevanemad, kellelt küsiti, kas saadaksid oma lapsed laagrisse, olid pakkumise üle tänulikud ja ideega nõus.

Kasvatajad olid Kuusalu noortekeskuste juhataja Priit Parro ja Kiiu noortekeskuse töötaja Maarja Orusalu. Käidi spordikeskuses ujumas ja tantsimas, kohtuti politseinikega, õues olid orienteerumismäng ja takistusradade läbimine. Noortekeskuses meisterdati puzzlesid. Lõunasöögid valmistas üle platsi asuv Kuusalu söögituba.

Laager lõppes reedel, 29. oktoobril. Meisterdati kolm küpsisetorti, mis söödi koos vanematega ära õhtul noortekeskuses seminari „Kogu pere rahakool” käigus. Seminaril esinesid Janar Eit ja Tauno Mõts Tartust – räägiti raha kasutamisest, kokkuhoiust ja peremajandusest. Seminari korraldas lastekaitse seltsi liige, Kuusalu valla sotsiaalhoolekande spetsialist Pilleriin Rembel. Tema koostatud projekt sai koolituspäevade korraldamiseks sotsiaalministeeriumilt toetust 21 000 krooni vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks korraldatud projektikonkursilt.