Kuusalu Kunstide Kooli kunstiosakonna õpilaste tööde näitus Jõhvi galeriis

2029
Näituse avamisel Jõhvi kunstikooli galeriis: Kuusalu Kunstide Kooli õpilased EMILIA VALGISTE, MARIE TRUUS, ANETE SAMELSELG ja EEVA-MARIA JÕESALU.

Näituse avamisel käis bussitäis Kuusalu Kunstide Kooli kunstiõpilasi.

Jõhvi kunstikooli galeriis avati teisipäeval, 4. oktoobril Kuusalu Kunstide Kooli kunstiosakonna näitus. Jõhvi galerii on ligi 100­ruutmeetrine näitusepind, kus on välja pandud ka professionaalsete kunstnike näitused Eestist ja kaugemalt.
Kuusalu kunstiõpetaja Krista Simson pakkus Jõhvi kunstikooli vilistlasena galeriisse oma õpilaste tööde näitust, kokkulepe sõlmiti kevadel. Kohe alustati näituse ettevalmistustega, õpilased said valida teemad, mis neid kõnetasid, ja sobiva tehnika.
Krista Simson: „Kunstiosakond on Kuusalus olnud kuus aastat, läheb seitsmes õppeaasta. Selle ajaga on õpilastel kogunenud oskusi, et oma piltidega vaatajatele midagi öelda. Lapsed said ülesande ise mõelda teema ja väljendada seda pildis või skulptuuris ehk olla loomingulisemad, seni on peamiselt täitnud õppeülesandeid. Õpilased said kenasti hakkama. Mõnele tuli anda nõu rohkem, mõnele vähem – sõltuvalt east ja kunstiõppes oldud ajast.“
Jõhvi galeriis on oma töödega esindatud enamik Kuusalu Kunstide Kooli kunstiosakonna õpilastest, nooremate klasside õpilastelt on rühmatöid, lisaks on välja pandud töid varasematelt lõpetajatelt. Näitus on avatud oktoobri lõpuni.
Kokku on Kuusalu Kunstide Kooli kunstiosakonnas käesoleval õppeaastal 37 õpilast. Õppekava näeb ette 7aastast kunstiõpet, kevadel lõpetavad esimesed kaheksa õpilast 7. klassi. Krista Simsoni sõnul on mõned lapsevanemad teinud ettepaneku, et kunstiõpet võiks pakkuda ka 7. klassi lõpetanud õpilastele.
Õpetaja lisas, et kool on kutsunud kunstiosakonna õpilasi projektipõhiselt juhendama ka teisi õpetajaid – skulptuuriprojekti raames on käinud õpetamas skulptorid Laine ja Paul Uibopuu, Kunstikoolide Liidu projekti „Noored disainivad” juhendas disainer Raimo Sau.