Valimisküsitlus

1461

Milliste erakondade või valimisliitudega võiks te valimisnimekiri teha koostööd ja moodustada võimuliidu?

Vastavad nimekirjade järjekorras viimasel positsioonil paiknevad kandidaadid.

Anija vald
ANDRES LIIVAK, Eesti Reformierakond: „Erakondade ja valimisliitude ühine eesmärk on parandada meie koduvalla eluolu, seega oleme valmis koostööd tegema kõikide avatud inimestega. Varasemalt hästi tehtud tööd ei tasu laita, vaid tuleb üheskoos edasi arendada, leides kodukohale uue ja värskema hingamise.“ 

MARTIN VISLAPUU, Anija Ühendus: „Meie eesmärk on mitte tekitada volikokku lõhesid. Meie eesmärk on luua ühtne meeskond valla elu edasi viimiseks.“ 

DMITRI TŠUB, Isamaa ja Res Publica Liit: „Meie jaoks ei ole olemas musti ja valgeid nimekirju. Olulisemaks peame, missugused inimesed pääsevad volikokku, nende eelnevat tegevust ning käitumist.“

ANNELY PAKKANE, Koostöös Edasi: „Meie koalitsioonikokkulepe sõltub sellest, mismoodi jõuame kokkuleppele prioriteetides. Oleme avatud läbirääkimisteks kõigi erakondade ja valimisliitudega, sest lõppeesmärk on meil kõigil ühine: elamisväärne, parem ja kaunim Anija vald.“

JANA LASS, Hooliv Koduvald: „Ideaalvariandis peaks koalitsioon moodustuma kõikidest volikoguliikmetest. Opositsiooniülesandeid võiks täita ajakirjanik, kellele antakse volikogu liikmega võrdsed õigused, välja arvatud hääletamise õigus.“

MAIA ODRAS, Eesti Keskerakond: „Oleme nõus tegema koostööd kõigi nimekirjadega. Vaatame senitehtut ja otsustamisel lähtume esmajoones teise poole soovide reaalsusest.“

Kuusalu vald

JELENA SUURTAMM, Eesti Keskerakond:  „Kõigiga, kes aktsepteerivad vähemalt 50 protsenti meie valimisprogrammist, sealhulgas valla juhtimise ümberkorraldamine, ajalehe Sõnumitooja doteerimise lõpetamine, kehtivate sotsiaaltoetuste suurendamine vähemalt 50 protsenti, vallasisese transpordi ja külade arengu parandamine.“

PEETER RÜNGAS, Isamaa ja Res Publica Liit: „IRL ei välista koostööd kellegagi, kuid lehmakauplemised ja intriigid kindlasti meie allkirja ei saa. Aga on asjad, millest me ei tagane ei võimul ega opositsioonis olles – vähem vastandumist ja rohkem koostööd riigiga.“

VEIKO VÄITS, Ühine Kodu: „Nimekirja liikmete küsitlus näitas, et 90 protsenti meist näeb järgmist valitsust koalitsioonina. Seda isegi juhul, kui saavutaksime volikogus absoluutse häälteenamuse. Võimalike partnerite pingerida: Reformierakond, üksikkandidaat Mari Paenurm, Isamaa ja Res Publica Liit, Keskerakond. Tõsi, viimane polnud ühegi vastanu kahe esimese eelistuse seas.“

ARE RUUS, Eesti Reformierakond: „Meie oleme valmis tegema kõikidega koostööd valla edukuse ja valla elanike heaolu tagamiseks. Kõikides programmides leidub kattuvaid eesmärke, mille põhjal võib leida ühiskeelt mitmetes valdkondades.“

Raasiku vald
MALLE REBENKO, Üheskoos: „Tahame moodustada volikogu inimestest, kes ei karda otsustada, seavad isikliku kasu tahaplaanile ja suudavad näha valla arengus tervikpilti. Me ei välista kedagi, kes soovib olla meie partner.“

AHTO SALUSTE, Meie Kogukond: „Meie valimisliit soovib teha koostööd kõigiga ühtse, parema ja toimiva Raasiku valla nimel. Meie ei poolda võimuliidu moodustamist. Mis koostöö see oleks kogukonnas, kus valitsevad võimuliidud?“

JOEL SOOSILLA, Eesti Reformierakond: „Raasiku Reformierakonna nimekiri on valmis koostööks kõikide nimekirjadega, kes peavad oluliseks meie valla elukeskkonna igakülgset arendamist ega keskendu poriloopimisele, ise positiivset programmi omamata.“

REVO REMMEL, Kodukoha Eest: „Meie valmisliit  ei välista koostööd ühegi sama väärtuspõhjaga  ja samu eesmärke elluviiva valmisliidu või erakonnaga.”

Raasiku IRLi ning Loksa Keskerakonna ja IRLi kandidaadid ei vastanud.

Eelmine artikkelAlgab noorte registreerimine ettevõtlikkusideede arenguprogrammi ja konkursile ENTRUM
Järgmine artikkelValimistel edukamad URMAS KIRTSI, AARE ETS ja JÜRI LILLSOO