Kuusalu aleviku kütmine ja veega varustamine sõltub tehase elektrist

1389

Omaette alajaama paigaldamine maksaks Kuusalu Soojusele pool miljonit krooni.

Kuusalu aleviku kortermajad, lasteaed, muusikakool ja tervisekeskus saavad sooja katlamajast, mis nõukogude ajal kuulus tehasele ning asub ettevõtte vahetus naabruses. Ka joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine on tehasega seotud – nii katlamaja kui ka mõlemad pumbamajad saavad elektri tehase alajaamast, kuna kõik need tehnilised süsteemid moodustasid aastakümneid tagasi ühe terviku.

Elektri eest on tasutud nõnda, et Kuusalu Soojus on maksnud oma kulutuste eest tehasele, kes omakorda on arveldanud Eesti Energiaga. Eelmise aasta lõpus koondas ABF Baltic suurema osa töötajatest. Ettevõte tegi kohtule pankrotiavalduse, kohus määras ajutise pankrotihalduri. 

Ülemöödunud nädalal sai Kuusalu Soojus Eesti Energiast teate, kui elektrivõlga ära ei tasuta, lülitatakse 18. veebruaril alajaamast elekter välja. Kui Kuusalu Soojus hakkas uurima, palju läheb maksma omaette alajaama ja uue liitumise tegemine, vastati Eesti Energiast, et 250 amprilise liitumise eest tuleks tasuda ligi pool miljonit krooni.

Kuusalu Soojuse juht Raul Valgiste võttis ühendust ABF Baltic ASi juhtkonnaga. Ettevõte oli võla tasunud ning elektrita jäämise oht oli möödas.

Raul Valgiste: „Kuusalu Soojus on oma arved korralikult tasunud. Esialgu on probleem lahendatud, aga hirm on, mis saab edasi. Kogu kütmine, joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine sõltub tehase alajaamast saadavast elektrist.”  

ABF Baltic ASi juhataja Jüri Tümanok kinnitas sel esmaspäeval, et tehas kavatseb ka edaspidi Eesti Energiale elektri eest tasuda ning alevik ei tohiks külmaks ega joogiveeta jääda: „Eesti Energia tekitas veidi paanikat. Selleks hetkeks, kui kiri Kuusalu Soojusele välja saadeti, oli meil võlg juba tasutud. Praegu oleme ära maksnud ka Eesti Energia selle elektriarve, mille tasumistähtaeg oli 20. veebruar.”

Ta selgitas, segadus tekkis seoses asjaoluga, et ajutise pankrotihalduriga oli kokkulepe – Eesti Energiale tasutakse see summa, mis on saadud Kuusalu Soojuselt ja tehase kõrval asuva Kuusalu tee 41 maja elektrikasutuse eest. Tehase enda osas oli plaan kohelda Eesti Energiat võrdselt kõigi teiste võlausaldajatega – maksta siis, kui on võimalik.

„Kuusalut ei saa külmaks jätta. Eesti Energia on selle väikese paanikaga tekitanud endale parema positsiooni võrreldes teiste võlausaldajatega,” sõnas Jüri Tümanok.

Ta lisas, et kuigi ABF Baltic ASis tootmist ei toimu, on inimesed majas sees, vara valvatakse, tegeldakse tootearendusega ning otsitakse investoreid: „Peame läbirääkimisi, et tootmist taastada. Meil on usk, et kui alustasime uue toodanguga, oli sel mõte sees. Loodame uuesti tootmise käivitada, jäägu või aastane auk vahele. Soovime pankrotimenetluse asemel ettevõtet saneerida.”

ABF Baltic hakkas eelmisel aastal koostöös samale omanikule kuuluva Trucks& Tralers OÜga tootma Vene ja Skandinaavia turgudele suunatud autotreilereid. Tootmisse investeeriti ligi 80 miljonit krooni. Seoses ülemaailmse finantskriisi ja majanduslangusega lõppes koostöö novembris ootamatult kiiresti.

Eelmine artikkelVarastati Saunja külas
Järgmine artikkelAnija vald õnnitles OLAF SCHMEIDTI ja ANTS MIIDLAT