Küsimus Kuusalu vallavanema asendamisest vallavalitsuses

759

Vallavolikogu liige ENN KIRSMAN tõstatas arupärimisega küsimuse, kas abivallavanem võis juhtida vallavalitsuse istungit.

Kuusalu vallavolikogu oktoobri alguse istungil luges Enn Kirsman ette arupärimise Kuusalu vallavanemale seoses asjaoluga, et vallavanema puhkuse ja komandeeringu ajal on teda vallavalitsuse istungitel asendanud abivallavanem, keda volikogu ei ole kinnitanud vallavalitsuse liikmeks.

Juba suvel pöördus ta sama küsimusega Harju maavanema ja õiguskantsleri poole. Maavanem algatas järelevalvemenetluse, vastust selle kohta ei ole seni saadetud. Õiguskantsler teatas, kuna küsimusel laiem avalik huvi puudub, siis menetlusse ei võeta, sest tööd on palju, ning soovitas pöörduda maavanema poole. Möödunud nädalal saatis Enn Kirsman maavanemale uue kirja meeldetuletusega, et kolm kuud on möödas, vastust pole saanud.  

Vallavanem Urmas Kirtsi vastas Enn Kirsmani arupärimisele kirjalikult ning oktoobri lõpus toimunud volikoguistungil luges vastuse ette.
 
Kuusalu vallavalitsus kinnitas päev hiljem oma tahet võtta vastu otsused, mis esmakordselt langetati 7. juuli ja 30. septembri istungitel. Neid istungeid juhatas vallavanema äraoleku tõttu abivallavanem Tõnu Ammussaar. Otsuses on selgitus, et vallavalitsus peab oluliseks tagada õiguskindlus ning õiguspärase ootuse põhimõtete kaitse.

Enn Kirsman nimetas arupärimises õiguslikuks nihilismiks seda, kui vallavanemat asendavad vallavalitsuse liikmetena inimesed, keda ei ole volikogu kinnitanud. Kuusalu vallavalitsus hakkas pärast viimaseid kohalikke valimisi aasta tagasi vastavalt koalitsioonilepingule koosnema poliitikutest, kellest enamik ei tööta vallamajas. Vaid vallavanem on iga päev ametis. Varem olid ka abivallavanemad vallavalitsuse liikmed.

Vallavanem vastas, et nihilismist ei saa rääkida, vallavanema asendamine on toimunud vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja vallavanema asendamise korrale.

Veel oli arupärimises küsimus, millal on kavas täita umbes aasta tagasi Värner Lootsmannile volikogu istungil antud lubadus likvideerida abivallavanemate ametikohad.

Vallavanem selgitas, ta vastas tookord, et abivallavanemad jäävad ametnikeks ning nende ametinimetus muutub, vallavanema asenda­mine määratakse käskkirjaga. Sellest kõneldi samal istungil, kui toimus vallavanema valimine. Kuid praegu on olukord selline, et abivallavanemate ame­ti­kohtade nimetuste muut­mine ei ole aktuaalne.