Külamaja asemel plaanitakse ärihoonet Turbuneeme Seltsimaja

1431

Kuusalu vallavalitsus võttis 11. juunil vastu Turbuneeme kaupluse kinnistu uuendatud detailplaneeringu.

Kuna Kaupluse detailplaneeringu vastu tunneb külarahvas suurt huvi, siis otsustati, et avalik väljapanek toimub seadusega nõutavast kaks nädalat kauem – ligi kuu, 19. juulist kuni 16. augustini.

Uus avalik väljapanek tehakse seepärast, et varasemasse planeeringusse on sisse viidud olulisi muudatusi – muutub põhilahendus, selgitati Kuusalu vallamajast. Varem kavandati Kaupluse kinnistule külamaja, see oli plaan ehitada olemasoleva poehoone baasil ning teha peale teine korrus. Uue detailplaneeringu järgi tuleb sinna ärihoone, planeeringu mahud on jäänud samaks.

Muudatused viidi sisse sellepärast, et Turbuneeme külas ei ole olnud üksmeelt, külamaja vastu koguti allkirju ning esitati detailplaneeringu kohta vastuväiteid.

Turbuneeme kaupluse ostsid 600 000 krooni eest kuus meest, neist kaks on Kuusalu valla elanikud ja neli suvitajad. Plaan oli ja on ka praegu teha väikesest poest suurem multifunktsionaalne hoone, kus on külamaja ja ruumid ka kaupluse jaoks ning võimalus pakkuda matkajatele öömaja. Hoone oli kavas anda MTÜle Turbuneeme Külaselts kasutusrendile ning taotleda fondidest toetusraha selle väljaehitamiseks.

Kuusalu vallavalitsus võttis veebruaris 2009 detailplaneeringu vastu. Kuid mais toimunud külakoosolekul jagunes Turbuneeme kahte leeri – külamaja pooldajad ja vastased. Planeeringu avalik väljapanek oli detsembris 2009 ja jaanuaris 2010. Külarahvas esitas 16 allkirjaga vastuväite, et plaanitav hoone on liiga suure mahuga, külamaja ei taheta Kaupluse väikesele kinnistule, mille pindala on 784 ruutmeetrit.

Vallavalitsus arutas detailplaneeringut tänavu veebruaris ja märtsis ning leidis, et ei luba sinna planeerida külamaja, kuid võib teha ärihoone samas mahus – suurus 148 ruutmeetrit ning katuseharja kõrgus 7 meetrit.

Külamaja detailplaneering tehti ümber ärihoone planeeringuks ning see on nüüd saanud Lahemaa kaitseala valitsejalt ehk keskkonnaametilt kooskõlastuse. Võrdlusmaterjalina saadeti keskkonnaametile naaberkinnistutel asuvate hoonete kõrgused ja ehitus­alade pindade suurused – külas on samas suurusjärgus maju või ka suuremaid.

Turbuneeme Külaseltsi juht Kaido Saarma on kauplusehoone üks kuuest omanikust. Ta sõnas, et antud olukorras oli omanikel kaks võimalust – kas pöörduda kohtusse ja nõuda, et lubataks teha külamaja detailplaneeringut või alustada protsessi otsast peale ja planeerida kinnistule ärihoone.

Kaido Saarma: „Polnud mõtet hakata vallaga kohut käima, et tahame ehitada seltsimaja ja miks meile seda ei lubata. Nüüd tuleb sinna ärihoone nimega Turbuneeme Seltsimaja.”

Küsimusele, ehk on külarahva vastuseisu taga hirm, et küla- või seltsimaja sildi all on kavas äritegevus, vastas ta: „Maal ei tee kasumlikku äri, saab tegeleda heategevusega. Kui õnnestub külamaja ära majandada, on hästi. Me ei suuda hirmu vastu võidelda, kuid kurb on, et osad külainimesed on läinud populismireele. Oleme kõikidele suurtele vastastele pakkunud kampalöömist. Arvan, et inimesi, kes küla arengus tahavad kaasa lüüa, on rohkem kui kuus meest. Külaelu arendusele kaasaaitamine on iga Turbuneemega seotud inimese au­asi.”

Kuusalu vallaarhitekt Kadi Raudla ütles, et avalikust väljapanekust antakse ametlikult teada Sõnumitoojas ning kuulutused pannakse üles küla teadetetahvlile ja Kuusalu valla kodulehele internetis. Kirjalikud teated saadetakse neile isikutele, kes on esitanud vastuväiteid.

Turbuneeme endise kaupluse kinnistu omandasid 2007. aasta  suvel Aivar Mi­nu­mets, Lembit Kirsme, Kaido Veensalu, Kalle Suits­lepp, Kalev Klaus ja Kaido Saarma.