Raasiku valla veemajandusprojekti juhtimiseks firma valitud

793

Veemajandusprojekti juhtimiseks ja omanikujärelevalveks tehti kaks pakkumust, võitis OÜ EL Konsult.

„Otsisime firmat, kes poleks algaja, vaid kogemustega ja palju teinud. Valisime kõik tingimused täitnud odavama pakkumuse,“ ütles OÜ Raven tegevjuht Tiit Reeder.

„Hanke võitja peab koostama tegevuse plaanid, jälgima ning juhtima edasist tööd. Selle nädala reedeni on teisel pakkujal võimalik vaidlustada, pärast seda sõlmime võitnud firmaga lepingu ning ta saab hakata ehitus- ja projekteerimishanget ette valmistama.”

Tiit Reeder rääkis, et kokku 23,4 miljonit krooni maksva projekti ehitustööde alguseni läheb veel poolteist kuud: „Kaks nädalat kulub, et ette valmistada riigihanke dokumendid ehitaja leidmiseks, siis kestab hange paar nädalat. Kui firma valitud, peab ta seadmed tellima. Ehitustööd saavad alata minimaalselt 1,5 kuu pärast. Seda siis, kui keegi hangete otsuseid ei vaidlusta.“

Sel aastal on Arukülas kavas renoveerida kaks puhtavee pumplat, varustades need rauafiltritega, ja heitvee puhastusseade. Järgmiseks on plaanis ehitada Raasikul Tehase teele uus heitveepuhasti ja renoveerida pumpla asula keskel, kust hakatakse tulevikus heitvett Tehase tee uude puhastisse pumpama. Raasiku rahvamaja juurde on kavas puurida uus puurkaev, mis hakkab puhta veega varustama ka raudtee piirkonda.

„Vee kvaliteet paraneb kindlasti ning pruun ja roostene vesi, mis praegu probleem on, peaks kaduma, kuna torudesse tuleb korralik vesi,“ sõnas Tiit Reeder volikogule.

Raasiku valla veemajandusprojektile on saadud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 19,7 miljonit krooni, et renoveerida ja ehitada Aruküla ja Raasiku vee- ja reoveepuhastusjaamad. Omafinantseeringuna tuleb lisada 3,6 miljonit krooni. Selle tarbeks plaanib tööde tellija OÜ Raven küsida 2,5 miljonit krooni laenu SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Raasiku vald toetab projekti rohkem kui miljoni krooniga.