Kolga lasteaed 50 – rongkäik ja tants ümber Abergi büsti

1819
Kolga lasteaiapere kõndis sünnipäeval rongkäigus läbi aleviku.

Reedel oli pidu lasteaialastele, laupäeval personalile ja koostööpartneritele.

„Kõige toredam oli tordisöömine,“ ütlesid Rõõmurullide rühma poisid Markus Laar ja Rasmus Joosep Kröönström, kes kandsid sünnipäevarongkäigu plakatit „Kolga lasteaed 50“.
Rongkäiguks jagati lastele õhupallid. Lasteaia juurest kõnniti lauldes ja hõisates aleviku elumajade vahelt ringiga Abergi büstini, tehti paar tantsu ümber kuju ja liiguti lasteaeda tagasi. Kuni majadevahelise mänguväljakuni käisid rongkäigu sabas ka kõige pisemad – sõimelapsed.
Kolga lasteaia ametlikuks sünnikuupäevaks peetakse 1. maid 1966. Põllumajandusministri 50 aastat tagasi välja antud käskkirjast nähtub, et sel päeval tuli avada Kahala sovhoosis ööpäevakodu 25 lapsele. Lasteaed tehti mõisa kunagisse talli, mida nüüd teatakse rohkem endise külalistemajana.
Kolga lasteaia lastega peeti sünnipäevapidu reedel, 29. aprillil. Töötajatele ja koostööpartneritele oli vastuvõtt laupäeval, 30. aprillil.

Koolilaste etendus
Reedel algas sünnipäevapidu lasteaia saalis ühise sünnipäevalauluga. Direktorilt Kaja Martinsonilt said õnnesoovid ja istutamiseks lilled kõik rühmad: Naerulinnud, Rõõmurullid, Trallipallid, Päikesejänkud ja Õnnepõnnid.
Õnne soovis ka Kolga kooli õpetaja Tuuli Rand, kes oli peol koos oma näitetrupiga. Koolilapsed esitasid Heiki Vilepi luuletuse „Tramburai“ põhjal lavastatud lühinäidendi.
Tuuli Rand meenutas, kuidas töötas 11 aastat algklassiõpetajana lasteaiamajas – kui koolis jäi kitsaks, olid algklassid lasteaiaruumides.
Peo lõpuks tantsisid lasteaialapsed, õpetajad ja külalised traditsiooniliselt tibutantsu. Siis toodi saali suur tort, peal number 50 ja küünlad,  mis  üheskoos  ära  puhuti.
Üllatusesinejad personalile ja koostööpartneritele
Laupäevasele peole olid Kolga lasteaia töötajad kutsutud koos abikaasadega. Koostööpartneritest olid peole palutud Kuusalu vallavalitsuse, Kolga kooli, Kuusalu keskkooli, Kuusalu Kunstide Kooli, Kuusalu, Kiiu ja Loksa lasteaia, Vihasoo lasteaia-algkooli, Kolga raamatukogu ja muuseumi esindajad.
Vallavanem Urmas Kirtsi andis tänukirjad Sirje Laurile, kes on lasteaias töötanud  40 aastat, Ene Laanemaale, kel täitus Kolga lasteaias 39 tööaastat,  Marju Müllale, kes on Kolga lasteaednik olnud 30 aastat, ning Kaja Martinsonile, kel saab direktorina 15 aastat. Vallavalitsus kinkis lasteaiale kohvimasina.
Üllatusesinejad olid laulja Susanna Aleksandra Veldi , Kirke Karja klaveril ja Allan Järve trompetil.

Uues majas 1980. aastast
Omaette lasteaiamaja nelja rühmaboksiga valmis Kolgas 1980. aastal, 1985. aastal tehti juurde kaks rühmaboksi ja saal. Ööpäevane rühm lõpetas 1987. aastal.   Peale algklasside on majas asunud Kolga raamatukogu ja Kuusalu muusikakooli filiaal.
Kui vahepeal kahanes lasteaed kaherühmaliseks, siis alates 2006. aastast on rühmi juurde tulnud, septembrist 2010 on Kolga lasteaed 5 rühmaga.
Lapsi on lasteaias 84, töökohti on 20,5, töötajaid 22. Kolga lasteaias käib lapsi peale aleviku ja selle lähiümbruse veel Valgejõelt, Vanakülast, Kolgakülast, Liiapeksilt, Pudisoolt, Kolga-Aablast, Tapurlast, Loksalt ja ka Kuusalust. On ka vabu lasteaiakohti.
Tööpäev algab lasteaias kell 7 ja lõpeb kell 18.30.
Nõukogude ajal ehitatud hoonest on enamik renoveeritud, põhjalikumat remonti ootavad sõimelaste rühma Päikesejänkud ruumid. Kuusalu vallavalitsus on esitanud EASile taotluse, et saada remondiks toetust.  Kaks aastat tagasi soojustati ja uuendati lasteaia fassaad.

Eelmine artikkelAnija valla jalgpallurid said Harjumaa MV-l 3. koha
Järgmine artikkelKuusalu vald tõstis hooldajatoetust