Kuusalu vald tõstis hooldajatoetust

1275

Muudetud määruse järgi saab hooldajatoetust, kui hooldajal pole võimalik töötada või õppida.

Kuusalu vald hakkas 1. aprillist maksma raske puudega inimese hooldamise eest 30 eurot, sügava puudega inimese hooldamise eest 50 eurot kuus. Seni olid summad poole väiksemad. Lisaks tasub vallavalitsus tööealise hooldaja eest sotsiaalmaksu 128,70 eurot kuus.
2016. aasta jaanuaris maksti Kuusalu vallas hooldajatoetust 54 raske või sügava puudega inimese hooldamise eest. Raske puudega inimesi oli 38, sügava puudega 16. Puudega lapse hooldamise eest said hooldajatoetust 5 inimest. Hooldajatest 19 olid tööealised.
Kuusalu valla hoolekandespetsialist Pilleriin Kurg: „Hooldajatoetuse maksmise korra ja tingimused kehtestab omavalitsus, riik ettekirjutusi ei tee. Oleme asunud muutma toetuse määramise ja maksmise põhimõtteid. Loodame jõuda selleni, et hooldajatoetus oleks arvestatav rahaline abi hooldajale, kes hoolduskoormuse tõttu ei saa ühiskonnas aktiivselt osaleda – õppida või töötada.“
Ta ütles, et enamik Kuusalu valla hooldajatoetuse saajatest hooldavad oma pereliiget, suurem osa hooldajatest on mittetöötavad pensionärid. Määruse muutmine puudutab töötavaid hooldajaid, kes on hooldajaks määratud enne 2009. aastat, või neid, kes on hiljem tööle asunud, aga pole sellest vallavalitsust teavitanud.

Eelmine artikkelKolga lasteaed 50 – rongkäik ja tants ümber Abergi büsti
Järgmine artikkelKolgakülas olid koolidevahelised jooksuvõistlused