Kolga kooli videokonkursi võitsid 12. ja 6. klass

676

Abiturientide video sai publikupreemia, žürii hindas parimaks 6. klassi võistlustöö.

Kolga keskkool korraldas märtsi lõpus Get Online Week üleeuroopalise kampaania ürituste raames videokonkursi „Meie klass“, et õpilased ise õpiksid omal käel tundma filmivahendite kasutamist ja katsetama montaažiprogramme. Tulemused selgusid ja preemiaid jagati eelmisel reedel, 13. aprillil. Kooliperele esitleti kõiki 6 videot.

Videote esitamise tähtaeg oli 30. märts. Need pandi tutvumiseks kooli Facebooki lehele, publikupreemia selgitati välja vaatajate hinnangute järgi.

Publikupreemia võitnud 12. klassi video „Tavaline teisipäev“ oli 9. aprilli õhtuks kogunud 385 häält. Filmis on kasutatud plastiliini-animatsiooni.

Žüriipreemia pälvis 6. klassi video/treiler „Vastu saatusele.“

Eripreemia sai 8. klassi video, mis lisaks oma klassile tutvustas tervikuna ka Kolga kooli.

Žüriis olid filmimees Artur Talvik, Targa Töö Ühingu esindaja ja lapsevanem Kadri Seeder, hoolekogu liige ja arvuti­õpetaja Mart Laanpere, vilistlane ning filmihuviline Mihkel Truup ja õpetaja Terje Varul.

Kolga õpetaja Melika Kindel: „Tore on, et üles on võetud meie kooli, selle ümbrust, ka Kolgat laiemalt. See on ka edaspidiseks hea jäädvustus. Tuli huvitavaid ja leidlikke videoid.“

Artur Talvik: „Positiivne oli, et tegijate vanusevahet polnudki väga tunda, vanemate klasside videod ei olnud ilmselgelt eespool. Mulle endale meeldis kõige enam 7. klassi töö, kus taheti muusikaklassi õhku lasta. Noorena peabki tegema formaadiväliseid asju, vabalt ja teistmoodi. Animatsiooniga video oli minu järjestuses tagapool, olen elava kino fänn. Näitlejaid on raskem juhtida.“   

Get Online Week põhitähelepanu oli tänavu noorte arvutioskusel ja nende konkurentsivõime suurendamisel tööturul. Kolga kool viis kampaaniaüritused läbi koostöös Targa Töö Ühingu ning Lahemaa Kaugtöö- ja Koolituskeskusega. Algklassidele oli arvutimängude päev, mida kor­ral­da­sid Kadri ja Tauno Seeder ning Aigi Reinumägi. Mart Laanpere tutvustas mõistlikku arvutikasutust.

Aivar Paas Tiigrihüppe Sihtasutustest tegi õpilastele koolituse „Targalt internetis“.