Hajaasustuse programmist said toetust Raasiku valla 8 projekti

1380

Kokku esitati sel aastal hajaasustuse programmist toetuse saamiseks Raasiku vallavalitsusele 12 taotlust.

Sel aastal võisid hajaasustuse programmist taotleda toetust ka lasteta pered. Raasiku valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juht Alari Kruusvall ütles, et rahastatud projektid jagunesid pooleks – neli on lastega majapidamised ja neli lasteta: „Võib järeldada, et selle aasta programmi muudatus on olnud Raasiku vallale positiivne. Kahel eelmisel aastal oli taotlusi vähem kui jagatavat raha.”
Kokku esitati 12 taotlust kogusummas 31 184,66 eurot. Üks taotlus ei vastanud hajaasustuse programmi nõuetele ning jäeti hindamata. Raasiku vald osaleb programmis 10 000 euroga, millele riik lisab juurde 10 000 eurot.
Pingerea alusel said toetust 8 projekti: Teet Raudsep, kaastaotlejad Aet Raudsep ja Jüri Toomsalu said Perila külas Kaselehe majas kanalisatsiooni uuendamiseks 4800,24 eurot. Almar Roos Pikavere külas sai 3648,58 eurot Ojaääre maaüksusele omapuhasti rajamiseks.
Eha Aksiimi ja kaastaotleja Andrus Nadeli projekti Peningi külas  Aksiimi  ja  Nadeli  kinnistute  veesüsteemi  rajamiseks  toetati 3000 euroga. Eha Aksiim sai 2200 eurot  toetust  ka  Aksiimi  maa­üksusele kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning Andrus Nadel 1540,74 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks Nadeli maaüksusele.
Järsi külast said Riina Rand 1115,32 eurot Kolovere joogivee kvaliteedi parandamiseks ning Helen Siren 1158,05 eurot Põlluääre-2 veekvaliteedi parandamiseks.
Monika Kannelmäe saab Rätla külas Udara talu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 2537,06 eurot.
Alari Kruusvall märkis, et toetuse saaja nõusolekul ei rahastata 8. kohale jäänud projekti täies mahus, kuna rohkemaks ei jätkunud raha. Ta ütles, et ülejäänud kolme hinnatud projekti kaalutud keskmine jäi alla 2,5 ega saanud seega positiivset hinnangut.