Koha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed

147
Pärispea seltsimaja.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas no­vemb­ri lõ­pus ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed. Ani­ja val­last sai toe­tust 1, Kuu­sa­lu val­last 7 ja Raa­si­ku val­last 3 pro­jek­ti. Kokku jagati 41 pro­jek­ti­le 109 197,32 eu­rot, sel­lest Kuu­sa­lu val­da 20 197,70 eu­rot, Raa­si­ku val­da 6233,30 eu­rot ja Ani­ja val­da 3192 eu­rot. Kogukonna arengu meetmest on maksimaalne toetussumma 2500, elukeskkonna ja ko­gu­kon­na­teenuste arendamise meet­mest 4000 eurot projekti koh­ta.

Ani­ja vald
Voo­se Kü­la­selts saab kü­lap­lat­si tant­su­la­va ja ka­tu­sea­lu­se re­no­vee­ri­mi­seks 3192 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Vir­ve Kü­la­selt­si­le an­tak­se kü­la es­ma­mai­ni­mi­se 435. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks 2070,70 eu­rot.
Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sust toe­ta­tak­se poe­ma­jas post­kon­to­ri ava­mi­seks 4000 eu­ro­ga.
MTÜ Joa­ves­ki Kü­la saab Joa­ves­ki rah­va­ma­ja­le saa­li­too­li­de soe­ta­mi­seks 3940 eu­rot.
MTÜ­le Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja eral­da­ti rah­va­ma­ja hoo­vi män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks 3911 eu­rot.
Kõn­nu Kü­la­selts saab kü­la­ma­ja tua­lett­ruu­mi re­no­vee­ri­mi­seks ja uuen­da­mi­seks 3951 eu­rot.
Valk­la Kü­la­selt­si pro­jek­ti­le „Kor­ras ko­du­kü­la II“ an­tak­se 845 eu­rot.
Vii­nis­tu Kü­la­selt­si toe­ta­tak­se Vii­nis­tu rah­va­ma­ja lu­ge­mis­saa­li lauaar­vu­ti­te komp­lek­ti­de ja prin­te­ri ost­mi­sel 1478 eu­ro­ga.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selt­si­le eral­da­ti pro­jek­ti „Val­gus kõn­nib meie kan­dis“ lä­bi­vii­mi­seks 1775 eu­rot.
MTÜ Tuu­le­kell saab Raa­si­ku piir­kon­na ava­tud teeae­da­de päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ kor­ral­da­mi­seks 2032,80 eu­rot.
Tõ­hel­gi Kü­la­selt­si toe­ta­tak­se kü­la mu­rut­rak­to­ri soe­ta­mi­seks 2425,50 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert on lü­ka­tud eda­si
Järgmine artikkelSel­gu­sid Raa­si­ku val­la val­gu­se-kon­kur­si võit­jad