Kiiu lasteaia ehitus seisab Loksa kohtuasja taga

785

Loksa linn taotleb trahvi määramist vabariigi valitsusele kohtuotsuse mittetäitmise eest.

Harju maakonna kohalike omavalitsuste investeeringutoetused (KOIT) on aastateks 2009-2012 seni eraldamata, sest Loksa linn vaidlustas kohtus vabariigi valitsuse korralduse.  Investeeringutoetusi   saaksid ka Kuusalu vald Kiiu lasteaia ehitamiseks, Anija vald Kehra gümnaasiumi renoveerimiseks ning Loksa linn lasteaia remondiks. Loksa linn soovib saada toetust ka kultuurikeskuse ehitamiseks ning on seda meelt, et see projekt jäeti 2008. aasta eelisnimekirjast õigusvastaselt välja.

Tallinna halduskohus leidis mullu oktoobris, et korraldus oli õigusvastane ning kohustas vabariigi valitsust Loksa linna 2007. aasta detsembris esitatud rahataotlust uuesti läbi vaatama.

Hiljuti teatas linnavalitsus, et kohtuotsuse jõustumisest on möödas kaks ja pool kuud ning vabariigi valitsus ei ole asunud seda täitma, seetõttu esitas Loksa linn taotluse rahatrahvi määramiseks maksimaalses võimalikus summas, mis on 6400 eurot.

Kristel Tuul siseministeeriumi avalike- ja välissuhete osakonnast ütles Sõnumitoojale, et kohtulahendi täitmist on alustatud enne selle jõustumist, rahandusministeeriumilt küsiti Loksa linna finantssuutlikkuse asjus seisukohta ning regionaalminister kutsus kokku ekspertkomisjoni, Loksa linnalt küsiti täiendavaid andmeid projekti rakendamise ja lõpetamise osas. 24. jaanuaril esitas siseministeerium riigikantseleile palve teha muudatus vabariigi valitsuse päevakorras, et lisada 2007-2010 KOIT kavasse Loksa kultuurikeskuse projekt. Eelnõu on valitsuse istungil takerdunud rahandusministeeriumi vastuseisule, sest leitakse, et Loksa linnal ei ole projekti omafinantseeringuks vahendeid.

Tõenäoliselt arutatakse KOIT kava küsimust vabariigi valitsuse 17. veebruari istungil. Regionaalministri käskkirjaga on broneeritud raha Harju   eelisnimekirja projektidele, kui Loksa linna kultuurikeskuse projekt arvatakse KOIT kavasse.

Eelmine artikkelRiigikogu valimised – erakondade esinumbrid vastavad Sõnumitooja küsimustele
Järgmine artikkelKehra Kivitehas tuli kriisiga toime