Kiiu Arenduse projekt eakatele „Kiiduväärt algus“

2242

MTÜ Kiiu Arendus uus ettevõtmine on mõeldud Kuusalu ja Jõelähtme valla pensionäridele.


„Kiiduväärt algus“ projektijuht, Kiiu noortejuht MONIKA SOO­SAAR.

Reedel, 30. märtsil toimub Jõelähtme vallas Kostivere mõisas pensionäride ühistegevuse suurendamiseks läbiviidava projekti „Kiiduväärt algus“ I etapi avaseminar. MTÜ Kiiu Arendus on tellinud bussi, millega Kuusalu valla pensionärid saavad sõita Kostiverre ja tagasi.

Seminaril on plaan uurida kohaletulnud eakatelt, kas nad sooviksid ja vajaksid tegevusi, mida saaks rakendada sotsiaalse ettevõtluse teenusena ning panna tulu teenima.

Projektijuht Monika Soosaar: „Praegu me ei tea veel, mis teenus see võiks olla. Palume vanematel inimestel vastata Kostiveres  küsitluslehtedele, kas nad sooviksid rakendada oma käsitööoskusi alates kudumisest kuni aiatööni, teha portselanimaali, või tahaksid hakata tegelema hoopis millegi muuga. Kui selguvad ühised huvid ning mis on see toode, mida pensionärid võiksid asuda tootma, koostame äriplaani turunduse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tekiks sotsiaalne ettevõtlus, mille tulud aitaksid teenust üleval hoida ja annaksid osalejatele ka pensionilisa.“

Monika Soosaar rõhutab, et Kiiu Arenduse roll on projekti esimese etapi ajal välja selgitada eakate oskused ja soovid ning ühistegevus käima lükata.

„Oleme algatajad ja ressursside toojad. On ka see võimalus, et kokkuvõtteks ei selgugi ühist vajadust ning projekti teine etapp jääb ellu viimata – äri­plaan ei saa teoks. Samas, kui ei proovi, siis ei tea, kas on huvi.“

Projekti eelarve on 3877 eurot, millest MTÜ sai Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vaba­ühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (KÜSK) „Kiiduväärt alguse“ toetuseks 90 protsenti – 3487 eurot. Omaosalus on 390 eurot.

Projektijuhi sõnul oli rahastaja nõue, et tekiks omavalitsuste-ülene koostöö, seetõttu võeti ühendust Jõelähtme vallavalitsusega. Kavas on kaasata mõlema valla piiripoolsed kandid ehk läänepoolne Kuusalu vald ja idapoolne Jõelähtme vald.

„Eneseabi tüüpi teenuseid ei ole praegu kummaski vallas. Samas on mõlemal pool olemas ühendused, mis koondavad tegusaid pensionäre. Kuusalu vallas on pensionäride ühendus, mille suurem grupp tegutseb Kuusalus ja väiksem Kolgas. Jõelähtme vallast teeme koostööd Kostivere päevakeskusega. Käisime projekti eelnevalt tutvustamas Kuusalu valla pensionäride ühenduse aastakoosolekul ning Kostiveres päevakeskuses,“ räägib ta.

Seminarile on kutsutud esinema Jõelähtme ja Kuusalu vallavanemad – valla pakutavatele teenustele võib lisanduda eakate eneseabiteenus, mis eeldatavalt hakkab ennast ise majandama, omavalitsused võiksid toetada tasuta ruumidega.

Rääkima tulevad ka aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aasta 2012 hea tahte saadik Katrin Karisma-Krumm ning Tallinnast vanurite  eneseabi ja nõustamise ühingu esindajad. Avaseminari lõpus laulab Erich Krieger.

Monika Soosaar: „Seenioritel on aastakümnetega kogutud oskused ja teadmised, neil ei saa lasta kaotsi minna. Huvipakkuva ja jõukohase tegevuse kaudu on eakatel võimalik osaleda aktiivselt ühiskonnaelus, teenida pensionile juurde ja  samas suhelda eakaaslastega. Nii on elu huvitavam, rõõmsam ja vaheldusrikkam. On tõsiasi, et just siis, kui inimene saavutab maksimumi oma teadmiste, kogemuste ja oskuste osas, jõuab ta eluetappi, kus peaks tööturult eemalduma vanaduspõlve veetma. Kuid pole õige vaadata eakaid kui abivajajaid. Eneseabiliikumine ja pensionäride aktiivsus ühiskonnaliikmena aina kasvab. Palume neil Kuusalu ja Jõelähtme valla eakatel, kes on huvitatud meie projekti avaseminarist, anda endast märku oma piirkonna eakate juhtidele. Kuusalu vallas Tiiu Aasale, Evi Heinlole, Õie Seenele või Mari Mikule, Kostiveres päevakeskuse seenioride metoodikule Anne Kannele.“                     

Kolm aastat tegutsenud MTÜ Kiiu Arendus on seni korraldanud Kiius jaanitulesid, jõulupidusid, kohvikutepäeva, teopäeva. Suurim algatus oli 2010. juulis vallavanemate süstamatk ja Kuusalu valla esindajate sõit purjekaga Blue Sirius üle lahe Soome.

Tänavu on plaanis 5. mail talgud, 3. juunil perepiknik mõisa pargis, 22. juunil Kiiu jaanituli. 28. juulil jalgrattasõit 24 tunniga ümber Kuusalu valla, 19. augustil Kiiu kohvikute päev ning 26. detsembril Kiiu jõulu­pidu.

Eelmine artikkelKustutati tahmapõleng
Järgmine artikkelKooliteatrite festivalilt tuli palju auhindu Kolga ja Kehra kooli