Kehra spordiraamatu esitlusele tuli sadu inimesi

3028
„Kehra spordi loo“ väljaandmise põhitegijad MART RAJA, RIINA LAANEVEER, EVI LAUER, PIRET URMET ja ANNE ORUAAS.

Reedel, 7. novembril esitlesid autorid Kehra gümnaasiumi saalis raamatut „Kehra spordi lugu 1947-2012“.

„Spordiraamatu tähtsust Kehra inimeste jaoks on raske ülehinnata. Neid tunde, mis selle valmistamiseks on kulunud, on samamoodi väga raske kokku lugeda,“ märkis raamatu väljaandja, MTÜ Kehra Kooli Vilistlased juhatuse liige Paul Luškov.
Kehra spordilugu hõlmava mahuka raamatu koostasid Evi Lauer ja Piret Urmet, toimetas Anne Oruaas, projektijuht oli Mart Raja, küljendas Riina Laaneveer. Ligi 400leheküljelises raamatus on kajastatud 30 spordiala, millega Kehras on tegeldud või milles sealsed või sealt pärit inimesed on olnud edukad, lisaks ka võistluste tulemused, väljavõtted ajaleheartiklitest. Tutvustatakse ka kõiki Kehra kooliga seotud spordiinimesi – õpetajaid, treenereid, õpilasi. Ohtralt on pildimaterjali: spordiraamatus on umbes 430 fotot.
Ligi 30 aastat tööd
Viieliikmeline tuumik töötas raamatu koostamisega kolm aastat, kuid Evi Lauer rääkis, et ettevalmistustööd algasid juba 30 aastat tagasi: „1985. aastal oli koolimuuseumi avamine ning selleks oli vaja koostada ülevaade ka sporditegevusest. Sirvisin kooli kroonikat ja selgus, et spordi kohta oli seal kirjas väga vähe.“
Ta lisas, et tõsisema tõuke andis mõned aastad hiljem ajalehest loetud üleskutse: „Sporditegelane, kas sinu elulugu on valmis?“ Kuna kolleeg Piret Urmet oli siis liiga noor ning tema ise polnud põline Kehra elanik, puudusid neil teadmised oma eelkäijatest ja Kehra varasemast spordielust. Et saada teada, otsustati 1991. aastal korraldada kooli kehalise kasvatuse õpetajate ja treenerite kokkutulek. Kõik sealsed sõnavõtud võeti linti ning osa nendest on ka äsjailmunud raamatus. Lubati veel kokku saada ja meenutada, kuid rohkem Kehra spordirahva kokkutulekuid ei toimunud.
„1999. aastal, kui oli kooli juubelialbumi esitlus, sähvatas mul peas mõte – järgmisel juubelil esitleme kooli spordilugu. Kuid elul oli pakkuda muud ja raamatu tegemine lükkus teadmatusse,“ rääkis Evi Lauer.
2007. aastal, kui ta lahkus töölt Kehra koolist, viis kõik spordi kohta kogutud materjalid oma koju, kuna koolis polnud nende hoidmiseks ruumi: „Anne Oruaas ütles, et hoiaksin neid hoolega, kuni saab valmis Kehra muuseum.“
Mõned aastat tagasi toimus „äratus“:  Piret Urmet käis vilistlaste MTÜ juhatuse koosolekul välja mõtte olla abiks kooli spordiraamatu valmimisel. Juhatus oli kohe nõus ning pani kokku meeskonna, kes hakkas raamatu koostamisega tegelema.
„Kui tänapäeval on spordivõistluste kajastamine kolinud internetti ja tulemusi on suhteliselt lihtne kätte saada, siis varasemaid protokolle on peaaegu võimatu leida. Inimesed ei tähtsustanud oma sporditegemist ja tulemusi. Olin mitu korda meeleheitel ja mõtlesin, et jätaks pooleli. Aga meil oli meeskond ja tuli edasi tegutseda,“ meenutas Evi Lauer.
Ta märkis, et valminud raamat ei ole täiuslik – kõige kohta pole materjale leida, samas jäi suur hulk kogutust ka sahtlisse: „Üks raamat on valmis, järgmiste jaoks materjali küllaga. Oma raamatu võiks välja anda käsipallurid. Põgusalt on meie raamatus juttu Kehra sovhoosi ja tehase sporditegevusest –  ka need vääriksid edaspidi lähemalt kirjutamist.“
Raamat ilmus kohalike inimeste toel
Kehra spordiajaloo raamatu väljaandmine läks maksma üle 10 000 euro. Kohaliku omaalgatuse  programmist saadi käsikirja koostamiseks ja trükiks ettevalmistamiseks 1600 eurot, Leader-programmist trükkimiseks 3000 eurot, Anija vallaeelarvest 1500 eurot.
Kevadel tegi MTÜ Kehra Kooli Vilistlased üleskutse kohalikele elanikele ja ettevõtetele toetada raamatu väljaandmist. Üleskutse ilmus Sõnumitoojas ja viidi ka otse Kehra inimeste postkastidesse.
„Meie suur soov oli, et sellest saaks kogu meie rahva, mitte üksnes paari-kolme suursponsori raamat,“  põhjendas projektijuht Mart Raja.
„Kehra spordi loo“ esimestel lehtedel on ära trükitud kõigi ettevõtete ning inimeste nimed, kes annetasid selle väljaandmiseks vähemalt 12 eurot. Neile kingiti tänutäheks äsjailmunud raamat. Annetajate seas oli üle 100 eraisiku.
„Minu meelest näitab see, et raamat, mis on kirjutatud meie rahvast ja meie rahvale, läheb paljudele korda,“ sõnas projektijuht.
Ka raamatu esitlusel oli Kehra kooli aula rahvast täis. Tegijad tutvustasid raamatu loomislugu ning tänasid toetajaid. Tänati ka tegijaid. Huvilised said raamatu endale  soetada  20  euro  eest.  1000  eksemplarist 200 müüdi ära ühe õhtuga. Kel huvi, saab osta edaspidi Kehra raamatukogust või spordihoone administraatorilt.