Kehra raamatu jaoks kogutakse mälestusi ja fotosid

1280

MTÜ Kehra Raudteejaam on alustanud ajalooraamatu koostamist.

MTÜ Kehra Raudteejaam sai kohaliku omaalgatuse programmist 1467 eurot (23 000 krooni), et koostada raamat Kehra ajaloost ja tänapäevast.
Trükkimiseks esialgu veel raha pole.

MTÜ juhatuse esimees Anne Oruaas ütleb, et Kehra ajaloost on seni kirjalik ülevaade tegemata. 2000. aastal ilmus raamat Kehra kooli ajaloost kohaliku koolihariduse 150. aastapäeva puhul. Selle kokkupaneku juures olnud inimesi on kaasatud ka uue raamatu materjalide kogumisse ja läbitöötamisse.

Kehra ajaloost kuni II Maailmasõjani ning 20. sajandi kultuuriloost teevad kokkuvõtte Milvi ja Olav Scmeidt. Tekste koostavad veel Priit Raudkivi, Endla Klemets, Luule Kiipli, Anne Tanne, Joonas Tanne, Helen Keller, Kaarel Aruste, Anne Oruaas. Kõige varasemast ajast kirjutab Valdo Praust. Raamatu struktuuri töötas välja projektijuht Ants Miidla, kes kirjutab ise põllumajanduse ja Kehra tehase lood. Raamatu tegemisse on kavas kaasata võimalikult palju inimesi, sest kõigi mälestused on väärtuslikud.

Anne Oruaas: „Kahe maailmasõja vaheline hariduselu on Kehras olnud mitmekülgne, näiteks tegutses siis kodumajanduskool. 20. sajandi II poole majanduselu on suuresti seotud paberitehase ja  sovhoosiga. Kehra sovhoosi kohta on olemas mahukas 4osaline uurimus 1973. aastast, selle tellis direktor Eduard Truber tuntud ajaloo-uurijalt Julius Põldmäelt. Käsikiri ei ole trükis ilmunud, nüüd saab midagi sellest raamatus kasutada.“

Kehras on  päris suur venelaste kogukond ning otsitakse inimesi, kes oleks valmis jagama oma teadmisi vene elanikkonna kohalikust kultuuri- ja seltsielust – tehase klubi juures tegutsesid kunagi mitu taidluskollektiivi. Huvi pakuvad Kehra ingerlaste ja kaukaasia-eestlaste tuleku ning kohanemise lood. 1960-1970ndatel aastatel olid Kehras ka volga-sakslased, enamik neist on praeguseks lahkunud Saksamaale.

Anne Oruaas: „Võib-olla on kodudes huvitavaid fotosid, käsikirju, mälestusi, mida võiksime raamatus kasutada, kuid me ei tea neist. Palume, et inimesed võtaksid meiega kontakti, et saaksime neid materjale raamatus kajastada. Ka oleme väga tänulikud, kui leiaksime inimesi, kes teavad rääkida endistest aegadest või mäletavad oma pereliikmete jutte. Mida rohkem erinevat infot kogume, seda mitmekülgsema ja põhjalikuma raamatu saame. Mis raamatusse ei mahu, jääb tulevase muuseumi tarvis.“

Jaama taastamisprojekt saab valmis
MTÜ põhitegevus on seotud Kehra raudteejaama taastamisega. Sügisel andis PRIA teada, et on heaks kiitnud MTÜ Ida-Harju Koostöökoda kaudu LEADER programmist hoone taastamistööde projekteerimiseks lubatud summa – 125 100 krooni (7995.35 eurot).

Projekteerimistööd käivad ning arhitekt Hannes Niineväli OÜst Arhisekt  on lubanud märtsis projekti MTÜle Kehra Raudteejaam üle anda.

Anne Oruaas ütles, et seejärel tuleb hakata arvutama, kui palju tööd maksma lähevad, ning kirjutama projekte rahataotlusteks, et saada jaamaruumide kordategemiseks toetust Euroopa Liidu meetmetest.             

Infot leiab MTÜ Kehra Raudteejaam tegemiste kohta internetis aadressil kehrajaam.ee. Ka on seal eestvedajate kontaktandmed.

Eelmine artikkelTraktorist varastati diislikütust
Järgmine artikkelFoorum Kolgakülas – Kuusalu ja Loksa valla ühinemine oli õige samm