Keh­ra plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no sai 25

95
Plaatpilliansambli Xilofono asutaja ja juht Ülle Raud.

Pü­ha­päe­val, 21. mail an­dis Ani­ja mõi­sa ai­das juu­be­li­kont­ser­di Keh­ra kuns­ti­de­koo­li plaatpillian­sam­bel Xi­lo­fo­no, mis tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va. Ani­ja mõi­sa ai­das oli ka näi­tus 25aas­ta­se an­samb­li aja­loost.

Xi­lo­fo­no põ­hi­koos­sei­sus män­gi­vad Lii­si Han­nus, Mar­ta Ko­bo­ze­va, Ami Laan­de, Kat­riin Olesk, Aliis Puu­saar, Ma­rian Tep­pan ja Eve­ly Un­ger. Veel esi­ne­sid sün­ni­päe­va­kont­ser­dil Xi­lo­fo­no las­te ja noor­te an­samb­lid, kolm vi­list­la­san­samb­lit ja su­gu­las­te trio. Põ­hi­koos­sei­su ning ka ak­tiiv­selt te­gut­se­vat vi­list­la­san­samb­lit ju­hen­dab Ül­le Raud, las­te ja noor­tean­samb­lit An­ni Ka­ru.

Xi­lo­fo­no asu­ta­ja ja ju­hen­da­ja Ül­le Raud mee­nu­tas, et Ees­tis ai­nu­laad­ne plaat­pil­lian­sam­bel kas­vas 1997. aas­tal väl­ja sel­lest, et alus­tas Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis Aust­rias õpi­tud Carl Orf­fi me­too­di­kal põ­hi­ne­vaid rüt­mi­ka­tun­de. 2004. aas­tal ava­ti plaat­pil­li­de klass. Sel­le esi­me­ne lõ­pe­ta­ja oli An­ni Ka­ru, kes on nüüd ju­hen­da­ja. Ka vi­list­la­ne Ka­di Voo­sel oli va­he­peal an­samb­li ju­hen­da­ja.

„Juu­be­li­kont­sert tões­tas, et Ül­le Raua ju­hi­tud plaat­pil­li­kool­kond Keh­ras on sü­ti­ta­nud muu­si­ka­pi­si­ku­ga ju­ba kaks põlv­kon­da muu­si­ka­sõp­ru,“ üt­les 16 aas­tat Xi­lo­fo­nos, prae­gu vi­list­las­koos­sei­sus män­giv Kleer-Ke­ret Ta­li.

Te­gut­se­vas­se vi­list­la­san­samb­lis­se kuu­lu­vad ka An­ni Ka­ru, Kai­sa Jõh­vik, Sha­ja­na Ko­bo­ze­va, Rael Pik­kel, Sil­le Uus­ta­lu ja Epp Vis­la­puu. 25 aasta jooksul on Xilofonos olnud üle 80 plaatpillimängija. Ansambel on väl­ja an­dnud 6 CD-plaa­ti ja üks DVD.

Eelmine artikkelMuu­seu­miöö Ida-Har­jus
Järgmine artikkelHarju omavalitsusjuhid käisid Soomes