Kehra kunstidekooli endine direktor vaidlustas vallandamise kohtus

1692

LILIA SEMJONOVA taotleb kohtu kaudu oma vallandamisotsuse kehtetuks tunnistamist.

Aastast 2008 Kehra kunstidekooli direktorina töötanud Lilia Semjonova jäi detsembris 2010 sünnituspuhkusele ja pärast seda lapsepuhkusele. Ta naasis tööle 8. aprillil 2013 ning vallandati järgmisel päeval, 9. aprillil usalduse kaotamise tõttu.

Lilia Semjonova oli aastast 1994 töötanud Kehra kunstidekoolis klaveriõpetajana, direktoriks sai Anija vallavalitsuse korraldatud konkursi tulemusena. Esialgu töötas direktori kohusetäitjana, pärast nõutavaid koolitusi direktorina. Vallandamise tagajärjel jäi töötuks ning umbusalduse alusel vallandatuna pole tal võimalik taotleda töötukassa kaudu saadavaid toetusi. Vastavalt seadusele ei saa töötu abiraha need isikud, kes lahkuvad ametist omal soovil või on usalduse kaotamise tõttu vallandatud.

Ta pöördus Harju maakohtusse ning palub tunnistada oma vallandamisotsus kehtetuks. Lisatud on alternatiivnõue – kui tööle ennistamine ei ole võimalik, siis maksta rahalist hüvitust 12 kuu keskmise töötasu ulatuses ning kolm keskmist kuupalka selle eest, et tegu oli erakorralise vallandamisega – vastavalt seadusele tulnuks töölepingu lõpetamisest kolm kuud ette teatada.

Harju maakohus otsustas 14. mail võtta kaebuse menetlusse ning palus Anija vallavalitsusel esitada 20 päeva jooksul omapoolsed selgitused. Seejärel on kaebajal õigus 10 päeva jooksul oma hagi täpsustada. Pärast seda teatab kohus istungi aja.

Lilia Semjonova ütles Sõnumitoojale, et temaga on käitutud alatult ning peab seda kokkumänguks ühte valimisliitu kuuluvate inimeste vahel: „Esitasin tööle tagasituleku avalduse 22. märtsil. Aprilli alguses kutsuti mind vallavalitsusse vestlusele, kus soovitati esitada lahkumis­avaldus, sest mind asendanud direktoriga on hea koostöö ja kokkulepitud arenguplaanid. Ma ei nõustunud, miks pidin oma töökohast loobuma, olin seal majas töötanud ligi 20 aastat.  Siis hakati koguma mu vastu allkirju. Et seda tehti kiirustades, annab tunnistust asjaolu, alla on kirjutanud ja mind direktorina umbusaldanud kaks inimest, kes ei ole mu alluvuses töötanud.“

Sõnumitooja toimetusega võttis umbes kuu aega tagasi ühendust Anija vallamajas järelevalvespetsialistina töötanud Valter Jürna ja andis teada, et kavatseb oma töölepingu lõpetamise anda kohtusse. Kui nädal tagasi temalt uurisime, kui kaugel kohtuasi on, vastas, et saavutas vallavalitsusega kohtuvälise kokkuleppe ning sai soovitud kompensatsiooni, millest vald esialgu loobus. Valter Jürna oli 16 aastat töötanud avalikus teenistuses ning ka temale tulnuks töölepingu lõpetamisest kolm kuud ette teatada.

Valter Jürna lahkus töölt 1. aprillil seoses vallavolikogus kinnitatud struktuurimuudatustega – järelevalvespetsialisti ja väärteomenetleja ametikohad ühendati.

Anija vallavanem Tiit Tammaru ütles, et kunstidekooli töökollektiiv ja hoolekogu pöördusid vallavalitsuse poole seisukohaga, kus nad ei soovinud jätkata koostööd Lilia Semjonovaga: „Vallavalitsuse kui tööandja kohustus oli informatsioon läbi töötada. Kaalutletud otsuse alusel lõpetati töösuhe. Lilia Semjonovaga peeti läbirääkimisi, kus püüti leida mitmeid erinevaid töösuhte lõpetamise võimalusi. Hinnangu otsuse õiguspärasusele annab kohus.“

Valter Jürnale esitatud koondamisteatise kohta sõnas vallavanem, et puudus ametikoha muutmise täpne kuupäev ja seda oli võimalik vaidlustada: „Teavitamine ise toimus korrektselt samal ajal, kui vallavalitsus esitas vastava eelnõu volikogule. Kahe kuu keskmine töötasu oli igati õigustatud sotsiaalne garantii kaua tööl olnud ametnikule. Õigusabi kulude katmine valla eelarvest oli kohtuvälise kokkuleppe üks tingimus.“

Eelmine artikkelKiiu alevikust varastati liiklusloendur
Järgmine artikkelValdadesse jõudsid rekordkogused Euroopa Liidu toiduabi