Kuusalu vald – spordisõbralik vald?

1154

SANDER PIIBEMANN, JK Kuusalu Kalev treener

Ikka ja jälle meeldib omavalitsustel end hellitada tiitlitega – peresõbralik vald, lastesõbralik või traditsioone hoidev vald. Olen kuulnud ettepanekuid, et Kuusalu valla võiks nimetada spordisõbralikuks vallaks. On siis Kuusalu sellist nime väärt?

Kas spordisõbralikkuse mõõdupuuks on vaid betooni valatud investeeringuraha ning tegevustoetus spordiklubidele ja spordiürituste korraldamiseks või eeldaks see vallavalitsuse asjatundlikku, mõistvat, konstruktiivset suhtumist spordisõpradesse ja spordiedendajatesse? Ehk oleks spordisõbralikkuse üks mõõdupuu see, kui spordiedendajaid kaasataks ja nende arvamust arvestataks valla jaoks oluliste sporti puudutavate otsuste tegemisel? Kas oleks palju tahetud, kui sporditegevust ja -toetamist reguleerivad korrad suudaksid ajaga ja muutuvate oludega sammu pidada? Palju on tegevusi, mis ei nõua küll raha, kuid kaasamisel on kodanikuühiskonnas oluline roll.

Ei saa öelda, et Kuusalu oleks aktiivsete eluviiside toetamisse vähe panustanud – staadion, spordikeskus, ka kergliiklusteed pakuvad võimetekohaseid tegevusi kõigile huvilistele. Tõrvatilgad meepotis võivad aga teinekord meele päris mõruks teha. Pärast spordikeskuse valmimist selgus, et täismõõtmetes saalihokiväljak sinna ei mahu. Jalgpallisõbrad said saali alles teisel hooajal, kui paigaldati ventilatsioonitorusid kaitsvad katted. Peagi tekkis ruumipuudus, mida võinuks leevendada parema projektiga saal. Spordiobjektide kavandamisel ja rajamisel oleks harrastatavate spordialade esindajatega vajadused-võimalused põhjalikult läbi kaalutud.

Parandamisruumi on nii suhtumise kui suhtlemise poolelt. Näiteks tekkis vallavalitsusel hiljuti vajadus nõuda jalgpalliklubilt Kuusalu Kalev täiendavalt infot laste arvu ja treenerite litsentside kohta. Kuigi klubi taotlus oli esitatud juba eelmisel aastal ja selle oli ka heaks kiitnud volikogu komisjon, nõudis abivallavanem andmete täpsustust juba järgneva päeva hommikuks, kui toimus vallavalitsuse istung. Kuigi antud aeg oli ebamõistlikult lühike, saadeti järgmisel päeval abivallavanemale vajalikud andmed ja oldi valmis täiendavaid selgitusi andma. Paraku need kedagi ei huvitanud ning vallavalitsus vähendas klubi rahastamist – rikkudes niiviisi vallavalitsuse volitusi, kuna ei lähtutud kehtivast korrast.

Suhtlesime edasi vallavalitsusega, kuid oldi oma otsuses kindel, sest sporditegevuse toetamise kord olla juba ajale jalgu jäänud. Aga millest peaksid spordiklubid oma tegevuse planeerimisel lähtuma? Vabaajakomisjoni ettevalmistatud uus kord vallavalitsusele ei sobinud ja volikokku siiani jõudnud pole, nii tulebki ajale jalgu jäänud korrast lähtuda. Küll kutsuks laste- ja noortevaldkonda kureerivaid ametnikke staadionile meie laste mänge vaatama ja lastevanematega suhtlema. Ehk kasvab nii ka teineteisemõistmine, millest puudust tunneme.

Kas Kuusalu vääriks spordisõbraliku valla nime? Ma julgeks Kuusalu valda pidada tublisti üle keskmise spordisõbralikuks. Vallavalitsuse üks liige on öelnud, et vald toetab sporti piisavalt hästi – masu ajal olla mõnigi omavalitsus vabaaja rahastamisest loobunud. Kuid raha ei saa asendada toetavat ja sõbralikku suhtumist. Heast koostööst vallavõimuga on huvitatud kõik spordi- ja noortetöö edendajad, nad ootavad vallaametnikelt usalduslikku koostööd ning võimalust olla kaasatud oma valdkonna küsimuste aruteludel.