Kehra Kodus saavad tööd 7 kohalikku

1450

Koristajaid ja remondimehi hoolekandekülasse ei otsita.

Hoolekandeküla Kehra Kodu ehitus Lehtmetsa külas peaks valmima augusti esimestel päevadel. Kliendid kolivad uude koju augusti lõpus ning septembris avatakse Kehra Kodu ametlikult.

Kuigi mitmed Anija valla elanikud on lootnud, et saavad Kehra Kodusse kandideerida koristajate või remondimeeste töökohtadele, neil seda võimalust ei avane.

ASi Hoolekandeteenused personalijuht Jane Etverk selgitab, et ettevõttel on Eestis üle 20 hooldekodu ning haldusteenuste korraldamine on tsentraliseeritud: „Meil töötavad hooldusmeistrid, kes sõidavad kodude vahel ringi, teevad ise vajalikke töid ja seda, mida endal ei ole võimalik teha või ei jõua, ostavad sisse. Väiksemamahuliste tööde puhul eelistame kindlasti kohalikke ettevõtteid. Koristusteenust ja haljastusteenust ei ole meil plaanis esialgu sisse osta.“

Kuigi igas Kehra Kodu peremajas hakkab olema köök, otsis AS Hoolekandeteenused toitlustusteenuse pakkujat.

„Kõikides peremajades on olemas pereköök, kus majade elanikud saavad koos tegevusjuhendajaga valmistada endale hommikusööki või muud meelepärast ja õppida toidutegemist. See pole aga professionaalne köök, kust toitlustada kõiki elanikke kõigil toidukordadel. Toidutegemine suurele perele võtaks enamuse päevast, tegevusteks ja teiste oskuste arendamiseks ei jääks enam aega,“ selgitas Jane Etverk.

Seetõttu on tehtud kaks hanget toitlustaja leidmiseks. Kuna esimesel hankel pakkujaid ei olnud, otsiti alternatiivina vaba köögipinda, kus ise Kehra Kodu elanikele süüa teha.

Teine hange lõppes möödunud nädalal. Pakkujaid oli kaks, mõlemad Tallinnast. Võitjat veel valitud pole.

Tegevusjuhendajate konkurss lõppenud
AS Hoolekandeteenused valis Kehra Kodu juhiks suletava Ravila hooldekodu juhi Inge Varblase. Möödunud nädala lõpus valiti välja ka kõik tegevusjuhendajad.

„Nagu teiste kodude puhul, eelnes väliskonkursile sisekonkurss, kus said kandideerida meie oma inimesed nii suletavatest kodudest kui ka meie teistest lähedalasuvatest kodudest. Kehra Kodusse kandideeris palju inimesi suletavast Ravila hooldekodust, Kehrasse õnnestus värvata meie väljaõppinud ja kogemustega töötajaid,“ lausus Jane Etverk.

Väliskonkursiga otsiti juurde 11 tegevusjuhendajat. Kohtadele kandideeris 21 inimest, 9 neist Anija vallast, ülejäänud Kose vallast ja Tallinnast. Üheksast kandideerinud Anija valla elanikust valiti tegevusjuhendaja kohale kaheksa, kuid üks loobus. Kõikidele tegevusjuhendaja kohtadele on nüüd töötaja leitud.

„Tegevusjuhendajateks otsisime inimesi, kes tunneksid erihoolekande teenust, olles eelnevalt töötanud erivajadustega inimestega või sotsiaalvaldkonnas. Eesmärk oli leida inimesi, kes tunneksid hooldustöö põhialuseid, kuid kes samavõrra peaksid lugu erivajadusega inimesest ja tema õigustest ning oleksid sõbralikud, positiivsed, tasakaalukad ja heade suhtlemis­oskustega,“ ütles Jane Etverk.

Tegevusjuhendaja ülesanne on juhendada kliendi igapäevaelu ja töötamist, teda hooldada ja jälgida, dokumenteerida klienditööd ning hoida suhteid kliendi perekonnaga.