Kehra Jõe tänava aiamaad jäävad esialgu alles

2187

„Leppisin maa-ametiga kokku, et praegu peatame selle protsessi,“ ütles Anija vallavanem ARVI KAROTAM.

25. juunil andis Anija vallavalitsus välja korralduse, et Kehras raudteejaama ja tehase vahelisel alal Jõe tänaval asuvad kasvuhooned ja kuurid tuleb lammutada ning sealseid aiamaid võib kasutada veel vaid 31. oktoobrini, kuni tänavune saak koristatud. Otsust ajendas tegema maa-ameti plaan panna Kehras seni aiamaadena kasutuses olnud maa elamumaana enampakkumisele.

Pärast seda, kui sellest kirjutas Sõnumitooja ning vallavalitsus viis vastavad teated aiamaadele püstitatud hoonetele, saatis osa Jõe tänaval aiamaad harivatest inimestest vallavanem Arvi Karotamele kirja, milles palusid võimalust aiamaade kasutamist jätkata.

„Kohtusin Jõe tänava aiamaadel aastaid tegutsevate inimeste esindusega ning meil oli igati mõistev jutuajamine. Suurem osa neist on pensionärid ning me ei saa neilt üleöö võtta võimalust oma toidulauda toetava aiapidamisega tegeleda. Ka nemad olid sellega nõus, et maa kasutamine tuleb muuta seaduslikuks,“ sõnas vallavanem ja tunnistas, et vallavalitsuse töötajatel tulnuks enne teadete ülespanemist inimestega rääkida.

Sellel esmaspäeval, 18. augustil käis vallajuht maa-ameti töötajatega kohtumas, et leida kõigile osapooltele vastuvõetav lahendus: „Leppisime kokku, et teeme vallavalitsuselt maa-ametile ettepaneku Jõe tänava maa võõrandamise protsess peatada, seega võivad Kehra elanikud seal aiasaaduste kasvatamist jätkata. Riik on seadnud ülesandeks lahendada reformimata riigimaade omandi küsimused 2016. aastaks. Rohkem kui aasta on aega, et leida lahendus, kuidas me valla elanikud saaksid aiamaid seaduslikult kasutada.“

Vallavalitsus arutas uuesti Jõe tänava aiamaade kasutamist ning otsustas juunis vastuvõetud korralduse täitmise peatada. Vallavanem näeb praegu kahte lahendusvarianti: kas kehralaste aiamaad jäävad samasse asukohta ehk Jõe tänavale või pakutakse neile asendusmaad. Selle otsuse peab langetama volikogu.

„Kuid esialgu võtame aja maha ning püüame lähiajal leida elanikke rahuldava lahendusvariandi,“ lausus Arvi Karotam.

Vallavalitsuse soov on leida kõigile erinevates kohtades tegutsevatele põlluharijaile Kehras asenduseks uus maatükk, kuhu saaks välja ehitada kastmiseks vajaliku veetrassi ja rajada juurdepäästuteed: „Ka Lehtmetsa külas ja Põhja tänava ääres praegu asuvad aiamaad on reformimata riigimaal, mille kasutusele tuleb samuti leida seaduslik lahendus.“

Arvi Karotami sõnul on kindlasti ka uusi inimesi, kes tahaksid väikest maalappi, kus kasvatada omale aiasaadusi: „Tean, et ka meie naabervaldades otsitakse maad inimestele, kes on kolinud linnast maale uutesse kortermajadesse ning soovivad omale kodu lähedal aiamaad. Olen ise lapsest saadik aiandusega tegelnud ning mõistan, et see on elustiil ja vajadus, millest on raske loobuda.“

Esmaspäeval kajastati Kehra aiamaade-teemat ka TV3 Seitsmestes Uudistes. Telereporter vestles Jõe tänava aiamaade pidajatega, kes olid vallavalitsuse peale tigedad ning ühe samal tänaval elava majaomanikuga, kes leidis, et aiamaad tuleks naabrusest likvideerida. Kommentaar võeti ka abivallavanem Urmo Sitsilt.

Eelmine artikkelRaasiku valda rajatud Mallavere ujumiskoha juurepääsu pärast käib naabritevaheline riid
Järgmine artikkelIda-Harju Koostöökoda jagab projektidele üle 40 000 euro